Registratie CO2-emissies

In de logistieke en transportsector wordt verminderen van CO₂-emissies steeds belangrijker, want aan CO₂ wordt een prijs toegekend via brandstofaccijns en de vrachtwagenheffing. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.