Belangenbehartiging

Op deze themapagina vind je een overzicht van informatie over belangenbehartiging. Ontdek de standpunten, bekijk de gerelateerde onderwerpen (dossiers). Lees hierin het laatste nieuws en met welke expert je contact op kunt nemen. Log in om via de mail dagelijks updates te ontvangen op het dossier.

Belangenbehartiging van TLN 

TLN behartigt belangen van haar leden op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Zo wordt er op internationaal niveau regelmatig gesproken met alle betrokken partijen in Brussel en worden er bijeenkomsten georganiseerd om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten. Op nationaal niveau spreekt TLN met Kamerleden, volgt debatten op de voet en zit bij ministeries aan tafel om invloed uit te kunnen oefenen binnen de logistieke- en transportsector. Op regionaal niveau heeft TLN contact met de 12 provinciebesturen, ambtenaren en gemeenten over thema's als bereikbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Tot slot heeft TLN vijf regiobesturen, afkomstig uit diverse deelmarkten, die ook opkomen voor regionale belangen. 

Klik op een van de dossiers voor meer informatie of de mogelijkheid via de mail automatisch op de hoogte te worden gehouden.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.