Belangenbehartiging regionaal

TLN behartigt de belangen van leden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. TLN heeft vijf regiobesturen die samen met TLN de regionale lobbyspeerpunten bepalen.