Criminaliteit en veiligheid

Op deze themapagina vind je een overzicht van informatie over criminaliteit en veiligheid. Ontdek de standpunten, bekijk de gerelateerde onderwerpen (dossiers) en lees daarin het laatste nieuws en met welke expert je contact op kunt nemen. Log in om via de mail dagelijks updates te ontvangen.

Criminaliteit binnen de sector 

Binnen de logistieke en transportsector vormt criminaliteit een aanzienlijke uitdaging. Doordat Nederland een strategische ligging heeft binnen Europa, zien criminelen een kans. Vooral als het gaat over transport, komen smokkel en ladingdiefstallen regelmatig voor. De Nederlandse infrastructuur bestaat uit goede verbindingen en dit maakt Nederland aantrekkelijk voor criminele activiteiten.

Ook cybercrime vormt voor bedrijven steeds vaker een probleem. Criminelen zien digitalisering als een potentiële zwakte in de sector en richten zich op het verstoren van operationele processen, het stelen van gevoelige informatie en het plegen van financiële fraude.

Om bovenstaande redenen vormt veiligheid een cruciale rol binnen de sector. Het implementeren van veiligheidsmaatregelen is noodzakelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Een belangrijke stap in dit proces is het preventief handelen en het creëren van bewustzijn over de gevaren die er binnen de sector spelen. Bedrijven kunnen namelijk ook onbewust betrokken raken bij criminele activiteiten.

Verkeersveiligheid 

Naast criminaliteit is verkeersveiligheid een integraal onderdeel binnen de transport- en logistieksector. Het waarborgen van de veiligheid op de wegen draagt bij aan het verminderen van ongelukken en de bescherming van weggebruikers.

Toolbox ‘Weerbaar bedrijf tegen smokkel en ladingdiefstal’

De transport- en logistieke sector is regelmatig doelwit van criminelen. Om bedrijven te helpen om zichzelf beter te beschermen en weerbaar te maken, heeft Transport en Logistiek Nederland een krachtig instrument ontwikkeld: de toolbox ‘Weerbaar bedrijf tegen smokkel en ladingdiefstal’