Regio's

De leden van TLN zijn door heel Nederland te vinden. Om de regionale belangen van leden te behartigen, zijn er vijf regiobesturen ingesteld, namelijk: Noord, Oost, Zuid, West, Noord-West.

In de regiobesturen zitten leden van TLN die de regio en de uitdagingen in de regio kennen. Dat maakt regiobesturen zo sterk: ze staan dichtbij de leden en weten wat er speelt. In samenwerking met regionale belangenbehartigers van TLN bepaalt het regiobestuur de lobbyspeerpunten per regio.

De regiobesturen maken het verschil voor de leden in hun regio door zich bezig te houden met:

  • De infrastructuur en logistieke ontwikkelingen in de regio.
  • De arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio.
  • Overleggen met provincies, gemeenten en politici uit de regio.
  • Het regionale netwerk onder andere door de organisatie van regiocongressen.
  • Regionale communicatie door middel van themabijeenkomsten, lunchbijeenkomsten en gespreksgroepen.
  • Het hebben van een signaleerfunctie richting het bestuur van TLN.

Daarnaast acteren de regiobesturen als regionale sociale commissie en levert elk regiobestuur minimaal één lid van de landelijke sociale commissie.

Meer weten?

Contact de experts

Hanny van den Berg

Verenigingssecretaris

Berend Pastoor

Medewerker verenigingsmanagement