Over TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden (English).

Wat doet TLN?

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. De vereniging ondersteunt en verbindt ondernemers in de logistieke- en transportsector. 

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.

De missie van TLN

  • TLN is dé ondernemersorganisatie voor in Nederland gevestigde bedrijven in de logistiek- en transportsector.
  • TLN staat voor optimalisatie van goederenstromen en logistieke ketens.
  • TLN gaat voor een sterke, duurzame economie, nu en in de toekomst.

Activiteiten

TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen.

Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.

Visie van TLN

TLN is naar haar leden toe de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen aan te dragen. Naar de samenleving toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Producten en diensten

Hoe deze missie en visie praktisch vorm krijgt in producten en diensten.

  • TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: regionaal, nationaal en Europees.
  • TLN heeft veel specialistische kennis en expertise als het gaat om de logistieke en transportsector. Deze kennis en informatie is grotendeels gratis beschikbaar voor de ondernemers die lid zijn van TLN. Kijk hiervoor onder kennis.
  • TLN verbindt haar leden en biedt een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers.
  • TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor de gehele sector.
  • TLN is het aanspreekpunt binnen de sector.
  • TLN biedt inkoopvoordeel en speciale voorwaarden voor leden dankzij collectieve afspraken met leveranciers en partners.

Wie doet het?

Transport en logistiek Nederland is een vereniging. Het zijn van een vereniging betekent dat leden samen met professionals werken aan het behalen van resultaat. Die samenwerking gebeurt binnen verschillende verbanden:

Wat kost het TLN-lidmaatschap?

Onze contributie is op maat, modulair opgebouwd. Een klein bedrijf met weinig vergunningen betaalt minder dan een grote onderneming. Een lidmaatschap is al mogelijk voor minder dan € 400,- afhankelijk van je bedrijfsgrootte en aantal vergunningen. Neem voor meer informatie over de prijs van een lidmaatschap contact op met TLN via: 088 456 75 67.

Wat kost TLN Internationaal lidmaatschap?

Speciaal voor internationaal opererende logistieke en transportbedrijven biedt TLN het Internationaal lidmaatschap aan. Je betaalt een kleine extra bijdrage van enkele tientjes per vergunning. Daarmee krijg je toegang tot de altijd actuele landendocumentatie met onmisbare informatie over alle relevante landen. Je kan gratis gebruik maken van de specialistische kennis van ons Team Internationaal. En je krijgt toegang tot het bijbehorende netwerk van internationale partners. Of het gaat om complexe internationale vraagstukken, afhandeling van boetes of bemiddeling via advocaten of ambassades. Het Internationaal lidmaatschap is voor iedere ondernemer in de internationale logistiek en transport onmisbaar. Neem voor meer informatie contact op met TLN via: 088 456 75 67.

Meer over de vereniging

Van TLN als vereniging kun je lid worden. Om lid te kunnen worden, gelden voorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten. Meer over de vereniging lees je hier.

Werken bij TLN

Wil jij ook de impact van transport en logistiek op onze wereld aanpakken en kijken hoe dit slimmer en verstandiger kan? Dan pas jij bij team TLN. Kennismaken en een overzicht van onze vacatures vind je hier.

Meer weten?

Contact de experts

Hanny van den Berg

Verenigingssecretaris

Berend Pastoor

Medewerker verenigingsmanagement

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.