Data en digitalisering

Op deze themapagina vind je een overzicht van informatie over data en digitalisering. Ontdek de standpunten, bekijk de gerelateerde onderwerpen (dossiers) en lees daarin het laatste nieuws en met welke expert je contact op kunt nemen. Log in om via de mail dagelijks updates te ontvangen.

Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen wordt digitalisering steeds belangrijker voor goed ondernemerschap, ook in onze sector. Transportbedrijven en logistiek dienstverleners zullen voor het behoud of verbetering van hun marktpositie – zowel binnen hun logistieke ketens als binnen de maatschappelijke context – meer datagedreven gaan werken.

Dit alles vraagt van ondernemers in de sector een voortdurende alertheid en aanpassing aan nieuwe (technologische) ontwikkelingen en de bereidheid om hun data gericht, veilig en efficiënt met andere partijen te delen. Specifiek aandacht is daarbij nodig voor de eisen die dit stelt aan werknemers en hoe de digitale veiligheid op orde blijft.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.