Subsidies

TLN heeft in 2019 meegewerkt aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord in Nederland. Zo zijn afspraken vastgelegd om vanuit alle sector CO2 te reduceren voor de periode tot 2030. TLN heeft steeds benadrukt dat ondernemers in deze transitietijd handelingsperspectief moeten hebben en houden. 

Daar gelden Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid en Betaalbaarheid als randvoorwaarden. Voor dat laatste punt zijn subsidies van belang in de fase dat de gewenste oplossingen (veel) meer kosten maar nog niet verplicht zijn. Subsidies zijn nodig om te voorkomen dat bedrijven die handelen in lijn met de ambities daar in financiële zin de dupe van worden.