Duurzame brandstoffen en energie

De verduurzaming van het goederenvervoer betreft niet alleen de voertuigen en de laad- en tankinfrastructuur. Waar zero emissietechnologie voorlopig nog geen haalbare oplossing is, kan er wezenlijk worden bijgedragen aan CO2-reductie door hernieuwbare brandstof te gebruiken in de voertuigen. Daarmee leveren zulke brandstoffen een waardevolle bijdrage aan CO2-reductie in het vervoer op de kortere termijn. Maar het gebruik van hernieuwbare brandstoffen is geen einddoel. Omdat hernieuwbare energie vooral van afvalstromen wordt gemaakt, is de beschikbaarheid van bv HVO100 ontoereikend voor alle vrachtauto’s in Nederland.