Stikstof tot 25 km-grens aanvaardbaar, uitspraak ViA15 volgt later

Woensdag 5 april deed de Raad van State tussenuitspraak in de zaak over ViA15. De Raad van State heeft geoordeeld dat voor elk project dat stikstof veroorzaakt, de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend moeten worden. TLN is blij omdat met deze uitspraak vergunningverlening van lopende en nieuwe projecten geen extra vertraging oploopt. Echter, het is nog niet duidelijk of de ViA15 doorgang kan vinden omdat nog niet alle bezwaren tegen het tracébesluit zijn behandeld. Deze uitspraak volgt later.

Met de uitspraak van de Raad van State kunnen projecten rondom infrastructuur doorgang krijgen, inclusief de grote vervangings- en renovatieopgaven. Het uitstellen van deze projecten zou namelijk grote gevolgen hebben voor zowel de bereikbaarheid als de veiligheid van onze infrastructuur. In voorkomende gevallen leidt achterstallig onderhoud tot onnodig omrijden en extra filevorming met inherente toename van uitstoot van schadelijke stoffen.

Onduidelijkheid ViA15

Over het plan om de A15 door te trekken en aan te laten sluiten op de A12 en beide snelwegen te verbreden is nog geen uitspraak gedaan. De afdeling bestuursrechtspraak heeft namelijk nog niet beslist op alle bezwaren die tegen het tracébesluit zijn aangevoerd. De Raad van State heeft aangegeven dat deze uitspraak later volgt. TLN hoopt dat deze uitspraak snel wordt gedaan, zodat dit project niet nog langer stil blijft liggen.

Het project heeft een lange historie. Eerder liep het project ook al vertraging op. In een eerdere uitspraak van 2021 had de Raad van State geoordeeld dat het meenemen van alleen de stikstofuitstoot van verkeer tot een afstand van 5 kilometer onvoldoende was, waarop de minister het tracébesluit heeft aangepast om stikstofuitstoot van verkeer tot een afstand van 25 kilometer mee te nemen.

Economische schade

Door de A15 door te trekken zou de verkeersdruk op de A12 verminderen. Dat is belangrijk, want het fileprobleem op de A12 is groot. De A12 tussen de knooppunten Waterberg en Oud-Dijk staat al jaren in de top 20 van duurste files voor het vrachtverkeer. In 2019 bedroeg de economische schade voor het vrachtverkeer 13,2 miljoen euro, bleek uit onderzoek van Panteia in opdracht van TLN en evofenedex. Bovendien is de rijksweg een cruciale verkeersader voor het goedervervoer naar Duitsland en de rest van Europa. Door drukte en congestie staat de bereikbaarheid van de regio en Nederland onder druk.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.