Infrastructuur

Voor het efficiënt vervoer van goederen is een goede infrastructuur essentieel. Voor een goede doorstroming moet het wegennet, de spoorwegen en de vaarwegen voldoende capaciteit hebben. De infrastructuur moet daarnaast in goede conditie zijn en bestand tegen klimaatveranderingen. Aanleg, onderhoud en beheer is meestal in handen van de overheid. TLN zet zich in voor het aanpakken van knelpunten en voldoende onderhoud door infrabeheerders. Maar ook een goede benutting en beprijzing van het infragebruik is belangrijk.