Arbeidstijd

In Europa geldt wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers, over een periode van vier maanden, gemiddeld maximaal 48 uur per week mogen werken. Deze regel is ook verwerkt in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, die op de meeste werknemers in Nederland van toepassing is. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.