Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemers. Het gaat dan om onderwerpen zoals indiensttreding, ontslag, loonbetaling, vakantie en zieke werknemers. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.