Verzuim

Met een zieke werknemer in dienst, is een ondernemer verplicht zich in te spannen voor zijn of haar re-integratie. Ook moet het loon bij ziekte worden uitbetaald. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.