ARBO-inspectiedag in diverse distributiecentra

Onlangs heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een ARBO-inspectiedag gehouden in diverse distributiecentra. Er is van te voren aangekondigd waar tijdens de inspecties de nadruk op zou liggen, namelijk op aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Ook werd er door de inspectie gekeken naar de fysieke belasting omdat langdurige blootstelling aan lichamelijke overbelasting kan leiden tot ernstig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

In totaal werden er 176 inspecties uitgevoerd. Verder wordt er nog onderzoek gedaan naar overtredingen vanwege bijvoorbeeld het ontbreken of niet op orde hebben van de RI&E en Plan van Aanpak. Daar kunnen boeterapporten voor worden opgemaakt.

Er werden 312 waarschuwingen uitgedeeld. In bijna de helft van de gevallen ontbrak er een verkeersplan, of was dat verkeersplan niet op orde. Verder kreeg een derde van de bedrijven een waarschuwing voor het ontbreken van een plan van aanpak voor fysieke belasting.

In totaal was er sprake van 28 (tijdelijke) stilleggingen. In de meeste gevallen omdat er geen maatregelen waren genomen tegen valgevaar of omdat er geen aanrijdbeveiliging was. Een stillegging betekent in deze gevallen het stilleggen van een specifiek bedrijfsproces. Ook zijn er 6 boeterapporten opgemaakt.

Aanleiding ARBO-inspectiedag

De aanleiding voor de inspectiedag was een eerdere constatering van de inspectie begin dit jaar dat het qua arbeidsomstandigheden ondermaats is bij de distributiecentra.

  • Heb je hulp nodig bij het maken van een RI&E? Voor bedrijven die SOOB afdragen is het mogelijk kosteloos een RI&E te maken speciaal gericht op onze sector met ondersteuning door STL. Klik hier voor meer informatie.
  • Kijk vooral ook in de Arbocatalogus T en L voor concrete tips bij het opstellen van een verkeersplan. Klik hier voor meer informatie.
  • Speciaal voor veilig werken in magazijnen is het ook zeker de moeite waard om te kijken op deze website waar heel veel praktische oplossingen zijn te vinden voor Arbo knelpunten.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.