TP Verzuimbeheer biedt hulp bij specialistische verzuimvraagstukken

Het is natuurlijk erg vervelend als medewerkers ziek worden en daardoor hun werk niet meer kunnen doen. In de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar het heeft ook gevolgen voor jou als werkgever. TLN werkt samen met Teun Prins Verzuimbeheer TP verzuimbeheer om ondernemers te ondersteunen bij vragen omtrent verzuim.

Waarom TP Verzuimbeheer?

Teun Prins Verzuimbeheer is een adviesbureau met een sterke focus op de transportsector. Het is gespecialiseerd in het terugdringen en beheersen van verzuim en verzuimkosten. TLN en TP Verzuimbeheer helpen je bij de volgende vraagstukken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid:

  • Ziektewet en WGA: analyse publiek versus privaat. Als een medewerker ziek wordt en daardoor niet meer kan werken, kan het zijn dat die medewerker in de WGA of Ziektewet moet uitstromen. Buiten dat dit erg vervelend is voor de medewerker, kan dit mogelijk grote financiële gevolgen hebben voor jouw onderneming. Voor bedrijven die publiek verzekerd zijn bij het UWV kan het overstappen naar een private verzekering grote kostenbesparingen opleveren.

  • Vroegpensioen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid: als er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan vroegpensioen een interessante optie zijn. De loondoorbetaling en overige werkgeverslasten stoppen dan namelijk en er zijn ook geen dure (re-)integratieverplichtingen en instroom in de WGA meer.

  • Bedrijfsovername en de financiële impact van ziekterisico’s: als je van plan bent een bedrijf over te nemen, of bepaalde activiteiten van een bedrijf, dan is het aan te raden de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid goed te bekijken. En om deze mee te nemen in de bepaling van de koopsom. Zodra je activiteiten overneemt kan de Belastingdienst dit namelijk zien als ‘overgang van onderneming’. De WGA en/of Ziektewetlasten van de verkopende partij worden dan door de Belastingdienst naar evenredigheid aan jou toegerekend.

TLN-korting

TLN-leden ontvangen 15% korting op het uurtarief van TP Verzuimbeheer.

Informatie aanvragen

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen over het advies van TP Verzuimbeheer? Vul dan onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Meer weten?

Contact de expert

Saskia Kraaijenoord