Praktische informatie cao

De cao is veelomvattend. TLN heeft een overzicht met informatie over relevante onderwerpen samengesteld. Log in om deze informatie te kunnen downloaden.

Cao-informatie 2024 / 2025

Download hieronder (als lid) actuele informatie en documenten.

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024)

Overzicht belangrijkste wijzigingen cao 2024 / 2025

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - overzicht belangrijkste wijzigingen -

Loontabellen (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - loontabellen januari -

Loontabellen (per 1 juli 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - loontabellen juli -

Jeugdlonen (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - jeugdlonen januari -

Jeugdlonen (per 1 juli 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - jeugdlonen juli -

Verblijfkostenvergoeding (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - verblijfskostenvergoeding -

Verblijfkostenvergoeding (per 1 juli 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - verblijfskostenvergoeding -

Toelichting verblijfkostenvergoeding per 1 juli (eendaagse ritten)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - verblijfskostenvergoeding toelichting eendaagse ritten -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Toelichting verblijfkostenvergoeding per 1 juli (meerdaagse ritten)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - verblijfskostenvergoeding toelichting meerdaagse ritten
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Premies sociale verzekeringen (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - premies sociale verzekeringen -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Bruto toeslagen (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - bruto toeslagen -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Mintreden (per 1 januari 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - mintreden per 1 januari -

Mintreden (per 1 juli 2024)

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2024) - mintreden per 1 juli -

Cao-informatie 2022 / 2023

Voordat de cao 2024 van kracht werd, stond alle relevante informatie in de cao 2022/2023. Ben je op zoek naar informatie, documenten en tools als het gaat om deze cao? Stuur een mail naar: info@ledendesk.nl.

Praktische hulp

Documenten (en meer) die je helpen de cao op een goede manier toe te passen binnen het bedrijf.

Uitbetaling diensturen op feestdag

Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2023) - Uitbetaling diensturen op een feestdag
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Toelichting op loonberekeningsmethode

Praktische hulp - toelichting op loonberekeningsmethodiek -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Rekentool: verlofadministratie

Praktische hulp - rekentool verlofadministratie - LET OP: om het Excel-bestand te kunnen bewerken, sla je het eerst lokaal op en open je het vanaf je eigen harde schijf.
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Rekentool: ziekengeld (2024)

Praktische hulp - rekentool ziekengeld 2024 -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Rekentool: waarde vakantiedag

Praktische hulp - rekentool om waarde van een vakantiedag te berekenen -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Rekentool: ziekengeld (2023)

Praktische hulp - rekentool ziekengeld 2024 -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Handleiding: tijd voor tijd

Praktische hulp - handleiding tijd voor tijd -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Handleiding: uitleg berekenen overuren bij ziekte

Praktische hulp - handleiding uitleg berekenen overuren bij ziekte -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model: zeggenschap arbeidstijden

Praktische hulp - model zeggenschap arbeidstijden (verzoek werken max aantal uren per jaar door werknemer faciliteren) -
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model: studieovereenkomst

Praktische hulp - model studieovereenkomst (vastleggen van afspraken rondom studie werknemer)
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Stappenplan bedrijfsongeval

Praktische hulp - stappenplan bedrijfsongeval (welke stappen moet je doorlopen in geval van een bedrijfsongeval)
Deze content is exclusief voor TLN-leden

Arbeidsrecht

Download hieronder (als lid) actuele documenten en modelovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomst regulier met toelichting

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst algemeen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst economische redenen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Beëindigingsovereenkomst na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Concept aanzeggingsbrief contract bepaalde tijd

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model Bedrijfsreglement

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model studieovereenkomst ADR en scholing algemeen

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Model studieovereenkomst overig

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Nulurenovereenkomst met toelichting

Deze content is exclusief voor TLN-leden

Rechten en plichten van de oproepkracht

Deze content is exclusief voor TLN-leden