Nieuwe Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2022

Op 24 maart 2023 is de nieuwe Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2022 in werking getreden. De Beleidsregel is voor iedereen van belang die in Nederland te maken heeft met een overtreding op het gebied van de rij- en rusttijden of (digitale) tachograaf/smart tacho.

De versie 2022 is drastisch veranderd ten opzichte van de versie 2019. De wijzigingen zijn vooral een gevolg van het in 2020 in werking getreden Mobility Package. Daarnaast is de wijziging een gevolg van de Brexit en het feit dat bij internationaal goederenvervoer over de weg tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk de regels inzake de rij- en rusttijden zijn opgenomen in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Ook het ERRU-register en rechtspraak van de Raad van State drongen aan tot aanpassing van deze Beleidsregel.

Grote veranderingen

Er zijn een flink aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is er een aantal nieuwe boetecodes (overtredingen) opgenomen. Het betreft codes die betrekking hebben op normen die met het Mobility Package zijn toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het invoeren van het symbool van de landcode bij grenspassages; boete € 200,-.

Daarnaast is een groot aantal boetebedragen gewijzigd. Dat heeft te maken met het feit dat in de Beleidsregel in navolging van het ERRU-register een vierde boetecategorie is verwerkt. Sommige boetebedragen zijn verhoogd, anderen verlaagd.

Verder wordt bij de vaststelling van de boetes rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid. Voorheen was dat niet het geval, maar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in het kader van een andere Beleidsregel boeteoplegging bepaald dat dat wel moet. Dat is nu ook in deze Beleidsregel verwerkt. Tegenwoordig wordt gekeken of er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, normale verwijtbaarheid, grove schuld of opzet. ‘Normale verwijtbaarheid’ is de norm. Is er sprake van verminderde verwijtbaarheid dan wordt dat bedrag vermenigvuldigd met 0,5. Bij ‘grove schuld’ met 1,5 en bij ‘opzet’ met 2.

Maximale bedrag boetebeschikking bij een eerste bedrijfsinspectie

Bij een eerste bedrijfsinspectie kent de boetebeschikking een maximaal bedrag. Dat was bij een bedrijf met 100 werknemers of meer € 90.000. Bij bedrijven met minder werknemers, en zelfstandigen, was dat respectievelijk 25%, 50% of 75% van dat bedrag, afhankelijk van het aantal werknemers. Aangezien er nu in de nieuwe Beleidsregel ook rekening wordt gehouden met de mate van verwijtbaarheid is er een matrix ontstaan. Dat houdt in dat enerzijds gekeken wordt naar het aantal werknemers en daarnaast naar de mate van verwijtbaarheid over alle overtredingen tezamen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het maximale bedrag van de boetebeschikking bepaald.

Inwerkingtreding

De nieuwe Beleidsregel is per 24 maart 2023 in werking getreden. De oude Beleidsregel blijft van toepassing op overtredingen begaan tot die datum. Leidt deze nieuwe Beleidsregel echter voor overtredingen begaan tot 24 maart 2023 tot een gunstiger resultaat (voor de werkgever, zelfstandige of werknemer), dan zal deze nieuwe Beleidsregel worden toegepast.

Meer weten?

De nieuwe Beleidsregel bevat nogal wat veranderingen. We hebben daarover een uitgebreider stuk geschreven, zie hier. De complete Beleidsregel met toelichting is hier te vinden. Heb je vragen? Neem gerust contact op met de TLN Ledendesk of een van de adviseurs van Team Sociaal.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.