Ladingsdiefstal – beveiliging

Criminaliteit

Criminaliteit in de transport- en logistieke sector is al jaren een groot probleem in Nederland en in Europa.

Criminaliteit in de transport- en logistieke sector is al jaren een groot probleem in Nederland en in Europa. Transport gerelateerde criminaliteit bestaat onder andere uit ladingdiefstallen, voertuigdiefstallen, diefstallen van diesel en voertuigonderdelen, tankpassenfraude en vandalisme. Ook ondermijnende criminaliteit komt in de transport- en logistieke sector voor waarbij criminelen de logistieke keten misbruiken.  Transportcriminaliteit wordt in publiek-private samenwerkingsverbanden aangepakt en er zijn intensieve contacten met de Landelijke Eenheid (Nationale Politie), ministerie van Justitie en Veiligheid en Openbaar Ministerie.

Waar gaat het om?

Ladingdiefstallen leveren het bedrijfsleven jaarlijks een kostenpost op van naar schatting 350 miljoen euro. Criminelen hebben het vooral gemunt op elektronica, waarvoor Nederland afzetmarkt en vooral doorvoerland is. Maar ook andere diefstalgevoelige goederen zoals kleding, parfum, vlees en metalen zijn vaak doelwit van ladingdieven. Het betreft veelal georganiseerde criminaliteit. Een negatief gevolg van transportcriminaliteit is dat ondernemers in transport vrachtstromen dreigen kwijt te raken aan buitenlandse vervoerders. Grote ladingbelanghebbenden geven namelijk aan om mogelijk uit te wijken naar andere lucht- en zeehavens, buiten Nederland.

Visie TLN

Wanneer Nederland onveilig is voor transport en logistiek, dan kiezen ladingbelanghebbenden voor andere routes die niet via Nederland lopen en verliezen wij onze positie als “Gateway to Europe”. Publieke en private partijen dienen waar mogelijk samen te werken bij het bestrijden van criminaliteit. TLN benadrukt het belang van slimme samenwerking in publiek-private samenwerkingsverbanden. Door druk van TLN is dit onderwerp op de politieke agenda terecht gekomen. Het toekennen van een hoge prioriteit aan adequate opsporing en vervolging is noodzakelijk. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) richt zich onder voorzitterschap van de minister van Justitie en Veiligheid en Justitie op de aanpak van criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven. TLN heeft op voorzittersniveau een zetel in het NPC en participeert op beleidsniveau in de werkgroepen ondermijning, mobiel banditisme, cybersecurity en informatie uitwisseling.

Wat betekent dit voor jou?

Iedereen met of zonder lading kan doelwit zijn. Het is van belang om op de juiste wijze te handelen en zoveel mogelijk risico te vermijden. Het laden en lossen is een kritisch moment in verband met diefstal en je eigen veiligheid. Maak zoveel mogelijk gebruik van veilige parkeerplaatsen en neem adequate preventiemaatregelen. TLN benadrukt het belang om altijd aangifte te doen. Aangiftes zijn een belangrijke bron van informatie voor het opsporen en bestrijden van transportcriminaliteit. TLN heeft een bestand gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe je kan weten met wie je zaken doet. Download het bestand hier. Ook kan iedere ondernemer 24 uur per dag aangifte doen van ladingdiefstal via 088-0087444.