Glasses are laying on a book

Juridische zaken

Als transportondernemer heb je soms ingewikkelde overeenkomsten te beoordelen. En hoe is het geregeld met je aansprakelijkheid als ergens schade wordt veroorzaakt door een van jouw medewerkers? Juridische vraagstukken kunnen best complex zijn, daarom helpen wij je graag op weg. Kom je er zelf niet uit? Neem dan vooral contact op met een van onze gekwalificeerde juridisch adviseurs.

Overeenkomsten (sluiten en eindigen)

Sluiten van een overeenkomst

Overeenkomsten zijn er in verschillende vormen: zo heb je niet alleen schriftelijke contracten, maar ook mondelinge afspraken. Of een overeenkomst die per e-mail is gesloten. Het sluiten van overeenkomsten is in feite de basis van de werkzaamheden van een transportondernemer.

Eindigen van een overeenkomst

Soms eindigt een overeenkomst tussen jou en je klant. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een overeenkomst kan ontbonden worden als één van de partijen haar afspraken niet nakomt of beëindigd worden zoals in de overeenkomst is afgesproken. De belangrijkste vraag in zo’n proces is hoe de overeenkomst rechtsgeldig tot een goed einde komt. Wij vertellen er graag meer over.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je algemene voorwaarden voor Vervoer, Expeditie, Opslag, Logistieke dienstverlening en Betaling.

Warehousing & value added logistics

Logistieke dienstverlening is een breed begrip en kent veel vormen. Maar in juridisch opzicht is het iets simpeler: logistieke dienstverlening is een combinatie van ‘de overeenkomst van bewaarneming’ en een ‘overeenkomst van opdracht’.

Schade en verzekeringen

Schade

Wanneer je te maken hebt met schade, wil je uiteraard zo snel mogelijk antwoord op vragen als ‘Wie is er aansprakelijk?’, ‘Kan ik mijn schade op iemand verhalen?’, ‘Onder welke polis valt de schade?’.

Verzekeringen

Voor verschillende soorten risico’s bestaan verschillende soorten verzekeringen. Een verzekering sluit je af om je risico’s beperkt te houden. In de uitvoering van werkzaamheden kun je namelijk te maken krijgen met aansprakelijkheden en schades.

Transportrecht

Bij transportrecht gaat het om de regels die tussen opdrachtgever (afzender), vervoerder en ontvanger (geadresseerde) gelden.

Pand- en retentierecht

Het pandrecht en het retentierecht zijn zekerheidsrechten die de vervoerder vaak heeft. Deze rechten geven de vervoerder een bepaalde zekerheid dat de openstaande vordering door de opdrachtgever wordt betaald.

Contact met onze juridisch adviseurs

Heb je bepaalde lastige juridische vraagstukken waar je niet uitkomt? Schroom dan niet contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde juridisch adviseurs!

Anela Mekić

Anela Mekić

Transport en Logistiek Nederland
Juridisch adviseur


amekic@tln.nl

Marvin Langius

Marvin Langius

Meesters in Business
Advocaat


marvin@mrib.nl

Jeroen van Velzen

Jeroen van Velzen

Meesters in Business
Advocaat


jeroen@mrib.nl