Mirroring the landscape chrome tank truck moving on a highway – vloeistof

Gevaarlijke stoffen

Een gevaarlijke stof kan door zijn specifieke gevaar eigenschappen, bij ongewenste gebeurtenissen tijdens het vervoer, op- en overslag en gebruik, reeds in kleine hoeveelheden gevaar, schade of hinder opleveren aan mens, dier, materieel en/of milieu.

Een gevaarlijke stof kan door zijn specifieke gevaar eigenschappen, bij ongewenste gebeurtenissen tijdens het vervoer, op- en overslag en gebruik, reeds in kleine hoeveelheden gevaar, schade of hinder opleveren aan mens, dier, materieel en/of milieu.

Voor veel producten die we dagelijks gebruiken zijn gevaarlijke stoffen nodig om deze te kunnen produceren. Het veilig transporteren van deze stoffen is dus noodzakelijk.

Wetgeving

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken zijn er Internationaal afspraken gemaakt en opgenomen in het ADR.

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Iedere twee jaar wordt het ADR aangepast, de laatste keer was op 1 januari 2019. De volledige tekst is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

In Nederland vormt het ADR een bijlage van het VLG (reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Dit reglement valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Visie TLN

TLN is al jaren actief betrokken bij het verhogen van het veiligheidsniveau van het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast houdt TLN zich bezig met het verbeteren en verduidelijken van het ADR. Daarom is TLN lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), het nationale samenwerkingsverband van brancheorganisaties op het gebied van overslag en transport van gevaarlijke stoffen.

Regelmatig heeft TLN overleg met verschillende overheden om problemen te bespreken en te verhelpen. Ook is TLN met ketenpartners in het vervoer van gevaarlijke stoffen in overleg om de veiligheid in deze sector te vergroten. Hier zijn afspraken gemaakt zodat elke organisatie, verladend en vervoerend bedrijfsleven en handhaver zijn verantwoordelijkheid erkent en neemt.

Tot slot is TLN nauw betrokken bij verschillende infrastructurele projecten om het vervoer van gevaarlijke stoffen op deze trajecten te waarborgen.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je vragen over het vervoeren of opslaan van gevaarlijke stoffen? Neem dan contact op met TLN via info@tln.nl of bel naar 088 45 67 567.