Cao

Voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Waar gaat het om?

De cao Beroepsgoederenvervoer wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat wil zeggen dat de cao van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van TLN. Zo creëren we een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie.

De cao BGV liep tot 31 december 2019. Inmiddels zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao in volle gang. Lees hier meer over de cao-onderhandelingen.