Cao

Voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Tabellen 2024

Tijdens het cao-overleg van 8 december jongstleden hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Tabellen 2023

Vrijdag 4 november 2022 hebben werknemerspartijen FNV, CNV en de Unie ingestemd met het eindbod van werkgeverspartijen TLN en VVT. Er is dus een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. In dit artikel leggen wij uit wat dit voor jou als werkgever betekent.

Basiskennis cao

Hoe schaal ik een medewerker in? Wanneer is een tredeverhoging noodzakelijk?  Op welke manier worden de verblijfkosten berekend? Zo maar een greep uit vragen die TLN over het toepassen van de cao regelmatig ontvangt.

Een basiskennis van de cao is van groot belang en daarom is er nu een aantal video’s beschikbaar met een praktische uitleg over de volgende ontwerpen:

Schaalwijziging
In een functie kunnen taken en vaardigheden soms wijzigen. Hoe pas je volgens de cao een schaalwijziging toe? Klik hier voor de video.

– Tredeverhoging
Een werknemer zal op basis van ervaring een trede in zijn loonschaal omhoog gaan. Maar kan je ook een tredeverhoging niet toekennen? Klik hier voor de video.

Vergoeding feestdagen
Er wordt in het vervoer ook vaak op feestdagen gewerkt. Daar wordt een toeslag voor betaald. Klik hier voor de video en klik hier voor een uitgeschreven uitleg.

Verblijfkostenvergoeding
Onderweg zullen chauffeurs kosten maken voor onder andere consumpties. De cao heeft daar de verblijfskostenvergoeding voor. Klik hier voor de video.

Voor leden van TLN is een praktische rekentool beschikbaar op de pagina Praktische informatie. Hier zijn ook de vergoedingstabellen voor eendaagse en meerdaagse ritten terug te vinden.

Workshop ‘Basiskennis toepassen cao’
Naast het beschikbaar stellen van deze video’s, organiseert TLN ook de workshop ‘Basiskennis toepassing cao’. Het op juiste wijze toepassen van de cao staat centraal tijdens deze workshop en je krijgt handvatten hoe bepaalde artikelen te interpreteren. Klik hier voor meer informatie en / of aanmelden.