Cao

Voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Waar gaat het om?

De cao Beroepsgoederenvervoer wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat wil zeggen dat de cao van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van TLN. Zo creëren we een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie.

De cao BGV liep tot 31 december 2019. Inmiddels zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao in volle gang. Lees hier meer over de cao-onderhandelingen.

Basiskennis cao

Hoe schaal ik een medewerker in? Wanneer is een tredeverhoging noodzakelijk?  Op welke manier worden de verblijfkosten berekend? Zo maar een greep uit vragen die TLN over het toepassen van de cao regelmatig ontvangt.

Een basiskennis van de cao is van groot belang en daarom is er nu een aantal video’s beschikbaar met een praktische uitleg over de volgende ontwerpen:

Inschaling
Je neemt een nieuwe werknemer aan. Maar hoe bepaal je welke loonschaal de juiste is?

Meer video’s zien? We hebben ook nog video’s met uitleg gemaakt over schaalwijziging, tredeverhoging, vergoeding feestdagen, studiekostenregeling en verblijfskostenvergoeding.

Schaalwijziging
In een functie kunnen taken en vaardigheden soms wijzigen. Hoe pas je volgens de cao een schaalwijziging toe? Klik hier voor de video.

 

– Tredeverhoging
Een werknemer zal op basis van ervaring een trede in zijn loonschaal omhoog gaan. Maar kan je ook een tredeverhoging niet toekennen? Klik hier voor de video.

Vergoeding feestdagen
Er wordt in het vervoer ook vaak op feestdagen gewerkt. Daar wordt een toeslag voor betaald. Klik hier voor de video en klik hier voor een uitgeschreven uitleg.

Studiekostenregeling
Jaarlijks gaan werknemers op cursus of training. Voor de code 95 bijvoorbeeld. Maar je wilt niet dat ze snel na die scholing vertrekken terwijl jij kosten hebt gemaakt. Is dat te ondervangen? Klik hier voor de video.

Verblijfkostenvergoeding
Onderweg zullen chauffeurs kosten maken voor onder andere consumpties. De cao heeft daar de verblijfskostenvergoeding voor. Klik hier voor de video.

Voor leden van TLN is een praktische rekentool beschikbaar op de pagina Praktische informatie. Hier zijn ook de vergoedingstabellen voor eendaagse en meerdaagse ritten terug te vinden.