Close up of hand with fancy pen on document

Transportvergunningen

Transportondernemingen in het beroepsgoederenvervoer moeten een transportvergunning hebben. De eisen daarvoor zijn terug te vinden in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

In Nederland is het verplicht voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo om een transportvergunning (ook wel: Eurovergunning) te hebben. TLN vindt dat deze vergunningsgrens moet worden teruggebracht naar nul kilo. Dat betekent dat iedereen die commercieel goederen vervoert, een vergunning zou moeten hebben. En dus aan bepaalde eisen moet voldoen (denk aan betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en reële vestiging).

Waarom vindt TLN dit zo belangrijk?
TLN acht de verlaging van de vergunningsgrens een goede ontwikkeling voor de kwaliteit, veiligheid en professionaliteit van de sector. Het vergunningstelsel beroepsgoederenvervoer zorgt voor zicht op wat er in de keten gebeurt en vormt een barrière voor malafide spelers in de keten.

Een lichter vergunningsregime: NIWO-light

Het NIWO-light voorstel richt zich zowel op verlaging van de vergunningsgrens (vanaf  0 kilo) als een betere aansluiting van de vergunningseisen op de praktijk van ondernemingen die met kleinere voertuigen (bestelauto/bus) werken. Het NIWO-light betekent verlichting van de eisen en daarmee verlaging van de lasten in het segment tot 3.500 kg totaalgewicht. De eisen inzake vakbekwaamheid en kredietwaardigheid worden minder zwaar. De eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en reële vestiging blijven gelijk.

Wat doet TLN voor jou?

TLN speelt een actieve rol bij de totstandkoming van de eisen van een transportvergunning die voor iedereen gelden.  De transportvergunning en de daarvoor geldende eisen zijn een onderdeel van de huidige discussie in Europa als onderdeel van de zogenaamde Mobility Package.

  • Meer informatie over het verkrijgen van een vergunning en de eisen waar je aan moet voldoen, is te lezen op de website van NIWO.

De aanvraag van een vergunning kan veel vragen of problemen opleveren. Zo kan het zijn dat je niet zeker weet wat er wel of niet mag worden opgevoerd om de kredietwaardigheid aan te tonen. Soms is ook niet bekend welke formulieren precies moeten worden ingevuld voor de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herken je deze problemen? TLN ondersteunt leden kosteloos bij het indienen van een succesvolle verleningsaanvraag. Neem daarvoor contact op met de Ledendesk (T: 088-456 75 67).

Electronic Register of Road Transport Undertakings (ERRU)

Het ERRU-register is een nationaal strafpuntenregister. Alle EU-lidstaten zijn verplicht zo’n register op te zetten. De verschillende registers worden met elkaar verbonden, zodat informatie tussen de lidstaten uitgewisseld kan worden.

Wat wil de Europese Unie hiermee bereiken? Eerlijke concurrentie, omdat zware overtreders op deze manier sneller gepakt kunnen worden. Bedrijven die in het buitenland de regeltjes aan hun laars lappen, krijgen daar in hun eigen land mee te maken. Voor de zware overtredingen worden strafpunten genoteerd en bij het bereiken van het maximum voldoet de onderneming niet meer aan de eis van betrouwbaarheid. In het ergste geval kan de transportvergunning kwijt raken.

  • Overigens bepalen de landen zelf hoe zei het strafpuntensysteem inrichten. In Nederland is hierover in 2017 een beleidsregel gemaakt.
  • Op de website van de NIWO kan elke onderneming inzien hoeveel strafpunten zijn genoteerd in het register. Zie niwo.nl.

Hoewel er wel uitwisseling van informatie plaats vindt tussen sommige lidstaten, is het ERRU-systeem nog niet in werking omdat nog niet alle lidstaten er klaar voor zijn. Het is op dit moment onbekend wanneer dit exact zal gaan plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte zodra er meer bekend is.