Contract – papier – dossier

Transportvergunningen

Transportondernemingen in het beroepsgoederenvervoer moeten een transportvergunning hebben. De eisen daarvoor zijn terug te vinden in de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

In Nederland is het verplicht voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo om een transportvergunning (ook wel: Eurovergunning) te hebben. TLN vindt dat deze vergunningsgrens moet worden teruggebracht naar nul kilo. Dat betekent dat iedereen die commercieel goederen vervoert, een vergunning zou moeten hebben. En dus aan bepaalde eisen moet voldoen (denk aan betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en reële vestiging).

Waarom vindt TLN dit zo belangrijk?
TLN acht de verlaging van de vergunningsgrens een goede ontwikkeling voor de kwaliteit, veiligheid en professionaliteit van de sector. Het vergunningstelsel beroepsgoederenvervoer zorgt voor zicht op wat er in de keten gebeurt en vormt een barrière voor malafide spelers in de keten.

Een lichter vergunningsregime: NIWO-light

Het NIWO-light voorstel richt zich zowel op verlaging van de vergunningsgrens (vanaf  0 kilo) als een betere aansluiting van de vergunningseisen op de praktijk van ondernemingen die met kleinere voertuigen (bestelauto/bus) werken. Het NIWO-light betekent verlichting van de eisen en daarmee verlaging van de lasten in het segment tot 3.500 kg totaalgewicht. De eisen inzake vakbekwaamheid en kredietwaardigheid worden minder zwaar. De eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en reële vestiging blijven gelijk.

Wat doet TLN voor jou?

TLN speelt een actieve rol bij de totstandkoming van de eisen van een transportvergunning die voor iedereen gelden.  De transportvergunning en de daarvoor geldende eisen zijn een onderdeel van de huidige discussie in Europa als onderdeel van de zogenaamde Mobility Package.

  • Meer informatie over het verkrijgen van een vergunning en de eisen waar je aan moet voldoen, is te lezen op de website van NIWO.

De aanvraag van een vergunning kan veel vragen of problemen opleveren. Zo kan het zijn dat je niet zeker weet wat er wel of niet mag worden opgevoerd om de kredietwaardigheid aan te tonen. Soms is ook niet bekend welke formulieren precies moeten worden ingevuld voor de ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herken je deze problemen? TLN ondersteunt leden kosteloos bij het indienen van een succesvolle verleningsaanvraag. Neem daarvoor contact op met de Ledendesk (T: 088-456 75 67).

Electronic Register of Road Transport Undertakings (ERRU)

ERRU is een Europees digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, die onherroepelijke overtredingen binnen de EU hebben begaan op het gebied van de vervoerswetgeving. De wetgeving over ERRU is tot stand gekomen in 2012, toen in EU Verordening 1071/2009 (Toegang tot het beroep), is bepaald dat een vervoersonderneming en de vervoersmanager de betrouwbaarheidsstatus kunnen verliezen als er ernstige inbreuken zijn gemaakt op de geldende wetgeving voor het wegvervoer.  De feitelijke invoering in Nederland heeft lang op zich laten wachten als gevolg van traagheid bij andere lidstaten, maar is nu ook in Nederland een feit. De beleidsregels zijn 1 maart 2021 in werking getreden, en vanaf 1 april 2021 start de ILT de registratie van strafpunten.

Lees hier alles over het ERRU-register.