Truck Doors

Verstekelingen

De vluchtelingenproblematiek speelt nog steeds. Zeker rond Calais, Zeebrugge en een aantal Nederlandse havens, zoals Rotterdam Europoort, Hoek van Holland en IJmuiden. Vluchtelingen proberen vaak per vrachtauto Groot-Brittannië te bereiken. TLN maakt zich hier grote zorgen om.

‘Verstekelingen’ die aan boord van de vrachtauto  komen, kunnen zorgen voor vertraging, schade (aan het voertuig en de lading) en onveilige situaties voor de chauffeurs. Ook als er niet direct schade zichtbaar is, moet de lading vaak worden afgekeurd als er verstekelingen in de vrachtauto hebben gezeten. Bijvoorbeeld in het geval van voedsel weigeren ontvangers de lading, omdat er inklimmers in de auto hebben gezeten. Echter de verzekeraar keert vaak pas uit bij zichtbare schade. Daarom is het belangrijk je maximaal en adequaat te beveiligen tegen het indringen door verstekelingen.

De problematiek rond verstekelingen

De vrachtauto is een middel dat veel wordt misbruikt om- eenmaal in Europa – illegaal een grens binnen Europa over te steken. Transporteurs lijden tienduizenden euro’s schade aan voertuigen, ladingen, vertragingen en onterechte boetes door illegale immigranten die als verstekeling aan boord van vrachtauto’s proberen te komen.

Wat is er aan de hand?

 • Het aantal inklimmers neemt in Nederland toe. In 2018 waren dit er al 1371. In de eerste vijf maanden van 2019 trof de politie 580 verstekelingen aan, 28 procent meer dan een jaar eerder. Er waren diverse berichten over inklimmers, bijvoorbeeld in Hoek van Holland en in Eijsden, in Limburg. De toename is een zorgelijke ontwikkeling. TLN maakt zich ook zorgen over de Brexit.
 • De doorlooptijden bij de terminals in de haven en de ferry’s voor vrachtauto’s naar Engeland worden langer, is onze verwachting. Langere wachtrijen bieden inklimmers een uitgelezen mogelijkheid om op een vrachtwagen te klimmen, met alle gevolgen van dien.

Wat moet er gebeuren om het probleem op te lossen?

 • De overheid kan wat doen om dit probleem terug te dringen: zorgen dat er meer beveiligde parkeerplaatsen komen in Nederland.
 • Aan de Brexit Transport Tafel werken overheden en bedrijven samen om de gevolgen van een Brexit zo klein mogelijk te houden. Daar wordt niet alleen gekeken naar die extra parkeervoorzieningen bij de ferry-terminals, maar ook naar bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen
 • Nu staan vrachtauto’s vaak onbeheerd, een ideale plek om in te klimmen.
 • Daarnaast zou de overheid kunnen investeren in ‘slim toezicht’, door middel van camera’s en computersystemen die verdacht gedrag signaleren en meteen doorgeven aan de politie.

Welke acties moet je ondernemen?

Vermijd risico’s

Het is belangrijk om op de juiste manier te handelen en zoveel mogelijk risico te vermijden. De meest risicovolle momenten zijn op de routes van- en naar de havens en in- en nabij de havens. TLN signaleert dat inklimmers steeds meer landinwaarts aan boord van vrachtauto’s proberen te komen. Ook is er een verschuiving naar andere havens in Nederland, bijvoorbeeld IJmuiden. Het is van belang om op de juiste wijze te handelen en zoveel mogelijk risico te vermijden. Neem daarom adequate voorzorgsmaatregelen. Bedenk dat de meest risicovolle momenten zich op de routes van en naar de havens en in en nabij de havens voordoen. Het komt regelmatig voor dat de zeilen van vrachtauto’s worden opengesneden om in het voertuig te klimmen.

Bij verdachte situaties (bij een vermoeden of bij het aantreffen van inklimmers), bel naar de Koninklijke Marechaussee  0800-1814 (of 0031 20 6038063) of noodnummer 112.

Pas altijd de ‘Code of Practice’ toe

Deze code is speciaal opgesteld door de UK Border Force. U kunt de documenten hier vinden. Wij adviseren met klem om deze code volledig na te leven. De Code of Practice kan ook als hulpmiddel worden gebruikt wanneer het transport via andere havens dan Calais plaatsvindt. Het is cruciaal om de UK Border Force Code of Practice voorschriften en beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk toe te passen. Deze gedragscode is niet alleen bedoeld voor de oversteek van Calais naar Dover, maar ook vanuit andere havens. Controles moeten voor vertrek en tijdens de rit worden uitgevoerd. Dit moet worden aangetoond met behulp van de ‘Vehicle checklist’, die onderdeel van Code of Practice is. De controle moet na elke stop worden uitgevoerd en aangetekend op de ‘Vehicle checklist’.

Controleer de TIR-kabel, verzegeling en hangsloten
Wees alert op een doorgesneden en weer met lijm of een haak vastgemaakte TIR-kabel. Controleer ook verzegelingen en hangsloten: als een hangslot moeilijk open of dicht gaat, kan dit betekenen dat ermee geknoeid is. Verzegelingen worden ook regelmatig ‘vakkundig’ weer gerepareerd.

Tips:

 • Controleer voor vertrek en onderweg de vrachtauto op de aanwezigheid van verstekelingen; leg dit vast en onderteken het ‘Vehicle checklist’-formulier.
 • Voer voor het binnengaan van de Britse controlezone een eindcontrole uit als u via Calais Coquelles of Duinkerken rijdt;
 • Stop onderweg niet in België en volg de kortste en snelste route naar de terminal in Calais;
 • Maak gebruik van de CO2 check, leg dit vast en zorg voor een bewijsdocument dat u die check heeft laten doen;
 • Maak onmiddellijk een print-out van de tachograaf als je langer moest doorrijden dan toegestaan, of als gevolg van vertraging in Calais de rijtijd heeft overschreden om aan boord van trein of boot te komen, of als het vinden van een veilige parkeerplaats meer tijd kostte;
 • Zorg dat richtsnoer 1 met betrekking tot de  rij- en rusttijdenverordening 561/2006 in verschillende talen in de cabine aanwezig is. Deze is hier te downloaden en beschrijft dat chauffeurs onder uitzonderlijke omstandigheden incidenteel ogen afwijken van de maximale rijtijden.

Verdieping

Meer weten over de Code of Practice? Bekijk dan de verdiepingspagina ‘Code of Practice voorschriften’.