Road construction # 12 XXXL

Verkeersveiligheid

Nederland is een van de meest verkeersveilige landen in Europa. Verkeersveiligheid is bij TLN een belangrijk onderwerp. De minister van Infrastructuur en Milieu streeft ernaar dat jaarlijks het aantal verkeersdoden daalt.

Waar gaat het om?

Het beroepsgoederenvervoer is partner bij het realiseren van verkeersveiligheid. Per afgelegde kilometer zijn vrachtauto’s niet vaker betrokken bij ernstige ongevallen dan personenauto’s maar een ongeval met een vrachtauto leidt door de constructie en het gewicht wel vaker tot ernstige gevolgen dan bij personenauto’s. Daarnaast is bij aanrijdingen met vrachtauto’s de  impact op de doorstroming groter. Hierdoor komt het vrachtverkeer regelmatig negatief in het nieuws. Dit leidt er toe dat verschillende politici het onderwerp ‘vrachtverkeer’ ter sprake brengen in de Tweede Kamer en meer maatregelen van de minister eisen.

Visie TLN

TLN vindt dat de sector een eigen verantwoordelijkheid heeft bij verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij moet aandacht zijn voor mens, voertuig en infrastructuur. TLN draagt bij aan werkbare en effectieve wet- en regelgeving voor voertuigeneisen en infrastructuur. De factor mens gaat over gedrag, zowel op kantoor als in de vrachtauto. Denk aan het stimuleren van defensief rijden. TLN informeert haar leden over ontwikkelingen ten aanzien van de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg. TLN initieert en realiseert projecten zoals Veilig-op-Weg, waarbij basisschoolleerlingen lessen krijgen over de dode hoek. De veiligheid van het vrachtverkeer hangt niet alleen van de sector zelf af. Meer dan de helft van de ongevallen met vrachtauto’s wordt veroorzaakt door de andere weggebruiker. Daarom vindt TLN het belangrijk dat ook organisaties van andere weggebruikers in goede samenspraak hun verantwoordelijkheid nemen.

Wat betekent dit voor jou?

Elke transportondernemer probeert het risico op verkeersongevallen te voorkomen. Dat kan door goed onderhoud van de voertuigen maar ook door afspraken te maken met medewerkers op kantoor en op de auto’s. Zulke maatregelen vormen samen de veiligheidscultuur van het transportbedrijf. Feitelijk gaat het er om dat bij alle operationele activiteiten ook steeds de verkeersveiligheid wordt meegewogen. Planning, rijtijden, rijgedrag en schadepreventie zijn daarin bijvoorbeeld belangrijke punten. Net als het tijdig nemen van maatregelen wanneer er slecht weer op komst is. TLN geeft in samenwerking met RWS in die gevallen een waarschuwingsadvies uit. De aandacht voor verkeersveiligheid is van belang voor elk transportbedrijf. De aanpak om dit steeds onder de aandacht houden en het belang ervan te blijven benadrukken, verschilt per bedrijf.