Diervoeder – koeien – boer

Diervoedervervoer

Het vervoeren en opslaan van diervoeder is gebonden aan een aantal hygiënemaatregelen die in verband staan met de regelgeving in het kader van voedselveiligheid.

Het vervoeren en opslaan van diervoeder is gebonden aan een aantal hygiënemaatregelen die in verband staan met de regelgeving in het kader van voedselveiligheid. Dit betekent onder andere een juiste Reiniging en Ontsmetting (R&O) en tracking & tracing van diervoederstromen.

Waar gaat het om?

In Nederland opereert nagenoeg de gehele diervoederketen op basis van GMP+ voorschriften (vrijwillig kwaliteitssysteem). De GMP+ voorschriften zijn zo opgezet dat deze aan alle wettelijke voorschriften voldoen. Diervoederstromen zijn onder andere: de aanvoer van diervoederingingrediënten naar productiebedrijven, de afvoer van diervoeders van productiebedrijf naar veehouderijen en de afvoer van bijproducten van levensmiddelenbedrijven naar een productiebedrijf of veehouderij.

Ook bijproducten van dierlijke oorsprong worden verwerkt in diervoeders. Als dit gebeurt, krijgen bijproducten het predicaat ‘dierlijk bijproduct’. De regelgeving stelt extra eisen aan het vervoer van dierlijke bijproducten.

Visie TLN

TLN vindt dat wet- en regelgeving zodanig toegepast moet worden dat diervoeder- /  voedselveiligheid niet in gevaar komt. TLN lobbyt voor werkbare voorschriften bij de overheid en het bedrijfsleven. In het kader van duurzaamheid vindt TLN bijvoorbeeld dat het afwisselend vervoer van levensmiddelen en specifieke diervoederingingrediënten moet kunnen indien de voedselveiligheid niet in gevaar komt. TLN is ook betrokken bij de ‘Redesign’ ontwikkeling om GMP+ minder complex te maken.

Wat betekent dit voor jou?

TLN informeert regelmatig ondernemers over de wet- en regelgeving en toepassing van GMP+. TLN is een van de strategische partners binnen GMP+. Daarnaast kan TLN bedrijven op weg helpen bij het behalen van een GMP+ certificaat via externe partijen. TLN pleit bij de NVWA voor een werkbare wet- en regelgeving die geen afbreuk doet aan de voedselveiligheid.