cattle of cows on transport to meadow

Dierentransport en dierenwelzijn

Om ervoor te zorgen dat dieren in goede handen zijn tijdens het transport, zijn regels opgesteld. Die regels zijn te vinden in de (EU) Transportverordening 1/2005.

Deze regels geven voorschriften voor het ‘direct en indirect borgen van dierenwelzijn’. Wat wordt daarmee bedoeld? Met het directe wordt bijvoorbeeld de omgang met dieren, ventilatie tijdens het vervoeren en de inrichting van het vervoermiddel bedoeld. Hoe je indirect voor het welzijn van een dier kan zorgen, is bijvoorbeeld door een diertransportvergunning te behalen  en de chauffeur een juiste opleiding te laten volgen.

Voor welke dieren geldt de Transportverordening?

Het gaat hier om het vervoer van alle gewervelde dieren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan varkens, konijnen, paarden, runderen, lama’s en gevogelte. Voor het vervoer van landbouwdieren (varkens, runderen, etc.) zijn verschillende gedetailleerde eisen vastgelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot beladingsgraden, reis- en rusttijden van de dieren en een getuigschrift van de chauffeur.

Professionele chauffeurs

Chauffeurs hebben een belangrijke taak bij dierentransport; zij dienen voorafgaand aan het transport al vast te stellen of de dieren ‘transportwaardig’ zijn. Dat wil zeggen dat ze niet ziek of gewond zijn, maar ‘fit for travel’. Een goede omgang met dieren, rekening houden met de weersomstandigheden, een rustige rijstijl, etc. dragen verder bij aan een rit met zo min mogelijk hinder voor de dieren.

Beroepschauffeurs dienen te beschikken over een getuigschrift waarvoor iedere 5 jaar een opleiding gevolgd moet worden. Hierin komen alle relevante aspecten aan bod die relevant zijn voor veetransport en/of pluimveetransport.

Hitteprotocol

Weersomstandigheden spelen een rol bij diertransport. Bij extreme omstandigheden nemen vervoerders daarom maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit aangepast rijden en/of uitstel van transporten. In geval van extreme warme temperaturen is het sector hitteprotocol van kracht. In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor het vervoeren van vee.