Viewpoint from the sky where containers are arranged.

Gecombineerd vervoer

​De Europese vervoerpolitiek is al decennialang gericht op het overhevelen van goederen van de weg naar andere modaliteiten.

​De Europese vervoerpolitiek is al decennialang gericht op het overhevelen van goederen van de weg naar andere modaliteiten. De Europese Commissie ziet hierin een oplossing voor de problemen waar het Europese verkeers- en vervoerssysteem mee kampt. Via stimuleringsprogramma’s, subsidies, wet- en regelgeving, visiedocumenten (Witboeken) wordt intermodaal vervoer sterk gepromoot. Ondanks deze initiatieven zijn de aandelen van de andere modaliteiten verhoudingsgewijs niet sterk gegroeid. Wegvervoer is met 75 procent marktaandeel nog steeds koploper.

Visie TLN

TLN is van mening dat het gebruikmaken van andere modaliteiten voor ondernemers steeds interessanter wordt. Het wegvervoer zal namelijk in de verdere toekomst met nog meer beperkingen en hogere kosten te maken krijgen. Denk daarbij toenemende congestie, meer en hogere tolheffingen, stijgende brandstofprijzen, introductie externe kosten, rijverboden en chauffeurstekorten.

Daarnaast is de kwaliteit en de kwantiteit van andere modi de laatste jaren behoorlijk verbeterd, waardoor het product an sich voor ondernemers interessanter geworden is. Zeker voor het vervoer over de langere afstand zijn de andere modaliteiten een goed alternatief en vaak ook nog goedkoper dan wegvervoer. Hoewel de schoonste modaliteit per saldo niet bestaat, kan intermodaal vervoer wel prima passen in een duurzaamheids strategie.

Welke acties onderneemt TLN?

​TLN houdt zich intensief met intermodaal vervoer bezig. Enerzijds door voorlichting te geven over de mogelijkheden, via congressen en seminars en goede samenwerking met intermodale partijen, anderzijds door het verbeteren van de randvoorwaarden, met name de wettelijke, zoals omschreven in de Richtlijn gecombineerd vervoer.

Waar staan we nu?

​Steeds meer bedrijven maken gebruik van gecombineerd vervoer. Niet alleen omdat het een welkome aanvulling is op wegvervoer, maar ook omdat de verladende industrie het eist.

TLN is van mening dat juist de wegvervoerondernemer bij uitstek de partij is die hierin een belangrijke rol kan spelen, omdat hij als geen ander in staat is de regie in handen te nemen en de juiste modaliteitkeuzes voor het juiste moment weet te maken.​