Dutch tax envelope – Belastingdienst

Accijns en BTW

Transporteurs hebben recht op teruggaaf van een gedeelte van de betaalde accijns op de diesel die in België, Frankrijk en Italië is getankt.

Transporteurs hebben recht op teruggaaf van een gedeelte van de betaalde accijns op de diesel die in België, Frankrijk, Italië, Hongarije, Slovenië en Spanje is getankt. Deze regeling is per land verschillend. De verschillen zitten in de uitvoering, de bedragen en de manier waarop de teruggaaf geregeld wordt. De teruggaaf bedraagt in België sinds 19 maart 2022 ongeveer 8,2 cent, in Frankrijk ongeveer 17,7 cent en in Italië ongeveer 21,4​ cent.

In de Landeninformatie staat beschreven hoe de teruggave verloopt:

Voor het terugvragen van de accijnzen uit Hongarije, Slovenië en Spanje adviseren wij contact op te nemen met onze partner Alfa Transport Service. Dit zijn landen waar de procedure niet door de Nederlandse ondernemer zelf gedaan kan worden omdat de informatie niet gemakkelijk voorhanden is en contact leggen met de betreffende overheidsdienst lastig is. In de overige landen, zoals Duitsland, is het niet mogelijk de accijns terug te vragen.

BTW

Als ondernemer betaal je in het buitenland btw over aankopen. Deze btw kun je terugvorderen van de lidstaat van de Europese Unie waar je deze hebt betaald. Het moeten wel beroepsgerelateerde aankopen zijn. Spullen voor auto’s bijvoorbeeld, maar ook diesel en betaalde tol.

Als een jaar is afgelopen, heb je tot 30 september van het jaar dat daarop volgt (dus het lopende jaar) de tijd om je aanvraag tot teruggave van btw in te dienen. De aanvraag verloopt via het Nederlandse belastingkantoor. De acceptatie of de afwijzing van je aanvraag ontvang je van het buitenlandse kantoor. Het antwoord is altijd in de taal van het land van teruggaaf. Neem bij twijfel over de juistheid van het antwoord, of wanneer je de taal niet begrijpt, contact op met TLN via +31 88 456 75 67 info@tln.nl.

Wat betreft de btw-teruggave zijn sommige landen traag met het terugbetalen. Zij voldoen hiermee niet aan de gestelde termijn. Dankzij klachten van vervoerders heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) de Europese Commissie overtuigd dat zij in actie moest komen. Na ingrijpen van de Europese Commissie houden de lidstaten zich momenteel beter aan de gestelde termijnen voor terugbetaling van de btw.