Regio's

De leden van TLN zijn door heel Nederland te vinden. Om de regionale belangen van leden te behartigen, zijn er vijf regiobesturen ingesteld: Noord, Oost, West, Noord-West en Zuid.

In de regiobesturen zitten leden van TLN die de regio en de uitdagingen in de regio kennen. Dat maakt regiobesturen zo sterk: ze staan dichtbij de leden en weten wat er speelt. In samenwerking met de regionale belangenbehartigers van TLN stelt het regiobestuur de lobbyspeerpunten per regio vast.

De regiobesturen maken het verschil voor de leden in hun regio door zich bezig te houden met:

  • De infrastructuur en logistieke ontwikkelingen in de regio.
  • De arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio.
  • Overleggen met provincies, gemeenten en politici uit de regio.
  • Het regionale netwerk o.a. door de organisatie van regiocongressen.
  • Regionale communicatie door middel van themabijeenkomsten, lunchbijeenkomsten en gespreksgroepen.
  • Een signaleerfunctie richting het bestuur van TLN.

Daarnaast acteren de regiobesturen als regionale sociale commissie en leveren ze de leden van de landelijke sociale commissie.