Rij- en rusttijden

Iedere werkgever, zelfstandig bestuurder en chauffeur heeft ermee te maken: de rij- en rusttijden.

Iedere werkgever, zelfstandig bestuurder en chauffeur heeft ermee te maken: de rij- en rusttijden. Hoe lang mag er worden gereden? Hoe lang en wanneer moet er worden gepauzeerd? Hoe lang moet de rust zijn? Mag de rust in de cabine worden genomen? Dit zijn vragen waar je dagelijks mee te maken hebt.

Waar gaat het om?

Transportbedrijven en (zelfstandige) chauffeurs van vrachtwagens, openbaar-vervoerbussen en touringcarbussen moeten zich houden aan Europese regels voor rij- en rusttijden. Deze regels zijn onder andere te vinden in de verordening EG 561/2006 en EU 165/2014.  Omdat deze regels niet altijd even duidelijk zijn, heeft de Europese Commissie sommige regels via verklaringen en richtsnoeren verduidelijkt. In Nederland zijn de Europese regels overgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De bepalingen voor rij- en rusttijden uit de verordening gelden voor ritten binnen de Europese Unie.

Die regels zijn nu onderwerp van onderhandelingen in Brussel in het kader van het Mobility Package. Hierin worden de regels rondom rij- en rusttijden, detachering en cabotage herzien. Belangrijke issues hierin zijn de 45 uur rust in de cabine en handhaving door middel van de smart tachograaf. (Zie ook de pagina over de smart tacho)

Wat vindt TLN?

TLN is voor regelgeving die duidelijk uitgelegd en gehandhaafd wordt en daarnaast zorgt voor een humane behandeling van chauffeurs. Daarnaast moet de regelgeving en handhaving bijdragen aan de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden. TLN onderstreept de doelstellingen van de verordening en zet zich in voor een regeling die uitvoerbaar en werkbaar is. TLN wil geen nomaden op de weg en ondersteunt het return home principe eens in de vier weken. TLN acht het noodzakelijk dat er een uitzondering komt op het verbod op de wekelijkse rust wanneer deze wordt genoten op een beveiligde parking met adequate voorzieningen. Er zijn immers bijna geen locaties waar de chauffeur zijn rust kan nemen buiten de cabine terwijl de vrachtauto veilig staat geparkeerd.

Wat betekent dit voor jou?

TLN helpt je graag verder als je vragen hebt over de rij- en rusttijden. Op de website hebben wij veel informatie beschikbaar en onderstaand kun je vinden welke ondersteuning TLN kan geven.

Ondersteuning