Gladheid – waarschuwing – code geel – sneeuw – winter

Onwerkbaar weer

Op 1 januari 2020 is de regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling onwerkbaar weer zal er een artikel in de CAO moeten staan.

Op 1 januari 2020 is de regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Om gebruik te kunnen maken van de regeling onwerkbaar weer zal er een artikel in de CAO moeten staan. De CAO Beroepsgoederenvervoer geeft in artikel 14 de mogelijkheid tot vrijstelling van de loondoorbetalingsplicht volgens artikel 7:628 lid 1 BW.

Op de eerste dag dat er niet gewerkt kan worden door 1 van de omstandigheden doet de werkgever voor 10.00 uur een melding bij UWV.  Daarvoor moet een speciaal formulier worden gebruikt. Dat geldt ook voor iedere volgende dag dat er niet gewerkt kan worden. Met terugwerkende kracht melden kan niet. De werkgever vraagt samen met de werknemers de WW-uitkeringen aan voor het personeel.

Het loon tijdens de periode van onwerkbaar weer

Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever het loon door. Daarna vult werkgever de WW-uitkering aan met 25% van het voor de werknemer door UWV berekende dagloon. De aanvulling van 25% duurt bij overvloedige regenval 2 werkdagen. De aanvulling van 25% bij alle overige oorzaken is maximaal 8 werkdagen per periode van onwerkbaar weer en in totaal maximaal 19 werkdagen.

Na het verstrijken van deze aanvulling zal werkgever een aanvulling op de uitkering verstrekken van 10% van het voor de werknemer berekende dagloon gedurende de resterende tijd van de WW-uitkering.

Buitengewone omstandigheid Vorst, ijzel of sneeuwval Overvloedige regenval in postcodegebied Andere buitengewone natuurlijke omstandigheden
Tijdvak 1 november t/m 31 maart 300 minuten regenval op werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur
Aantal wachtdagen 2 werkdagen in tijdvak 19 werkdagen per kalenderjaar 2 werkdagen per kalenderjaar
Aanvulling op WW 25% van dagloon werknemer 25% van dagloon werknemer 25% van dagloon werknemer
Duur aanvulling 25% Gedurende maximaal 8 werkdagen maar totaal maximaal 19 werkdagen Gedurende 2 werkdagen Gedurende maximaal 8 werkdagen maar totaal maximaal 19 werkdagen
Aansluitend aanvulling 10% van dagloon werknemer gedurende resterende WW-periode 10% van dagloon werknemer gedurende resterende WW-periode 10% van dagloon werknemer gedurende resterende WW-periode

Kan de vrijstelling tot loondoorbetaling vervallen?

Ja, dat kan. Zelfs met terugwerkende kracht:

  • Als UWV constateert dat de werknemer na 10.00 uur op een locatie aanwezig is waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht of op een andere locatie waar de werkgever arbeid laat verrichte
  • Als UWV constateert dat de werknemer arbeid heeft verricht op een tijdstip waarop volgens de melding geen arbeid zou worden verricht.
  • Als UWV constateert dat het door werkgever opgegeven aantal werknemers of arbeidsuren niet in overeenstemming is met de werkelijk ter beschikking staande werknemers of arbeidsuren.
  • Als werkgever geen medewerking verleent aan UWV in het kader van te houden toezicht van deze regeling
  • Als werkgever niet beschikt over administratie aan de hand waarvan UWV het aantal niet gewerkte uren per werknemer kan vaststellen

 Er is een aanpassing geweest in CAO BGV op grond van de regeling onwerkbaar weer. Klik hier voor het actuele artikel 14 CAO BGV.