Arbeidsrecht-5

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De laatste jaren zijn er op dit gebied veel veranderingen en ontwikkelingen gaande. Op deze pagina is informatie te vinden over de wetgeving met daarbij ook uitleg over modellen en rekentools voor diverse andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De laatste jaren zijn er op dit gebied veel veranderingen en ontwikkelingen gaande. In 2015 is bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd en per 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd met daarin weer wijzigingen ten opzichte  van de Wet Werk en Zekerheid. Op deze pagina is informatie te vinden over deze wetgeving met daarbij ook uitleg over modellen en rekentools voor diverse andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Waar gaat het om?

In het arbeidsrecht zijn verschillende zaken geregeld. Onderwerpen zoals indiensttreding, ontslag, loonbetaling, vakantie en zieke werknemers staan allemaal beschreven in het arbeidsrecht. De verhouding tussen werkgever en werknemer wordt, naast het arbeidsrecht, ook geregeld in de Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) en de individuele arbeidsovereenkomst. De laatste jaren is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Hieronder vind je per onderwerp uitgebreide informatie.

Heb je aanvullende vragen of begrijp je iets niet? Neem dan gerust contact op met TLN.

Visie TLN

TLN is van mening dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet de belofte heeft waargemaakt dat het ontslagrecht goedkoper en eenvoudiger zou worden. Voor veel werkgevers is de transitievergoeding een enorme financiële lastenverzwaring. De onrechtvaardigheid van de betaling van deze vergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en een duur re-integratietraject valt werkgevers zwaar. Ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 van kracht wordt en wijzigingen op de WWZ met zich meebrengt zal, naar de mening van TLN,  niet het gewenste effect opleveren.

TLN is van mening dat de wetswijziging niet helpt om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Integendeel, de kosten verbonden aan arbeid worden vergroot. Daarmee wordt het voor werkgevers in de transportsector niet aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. TLN is van mening dat juist de risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap verminderd moeten worden. Zo zorg je ervoor dat meer werknemers in vaste dienst kunnen.

Daarom blijft TLN haar standpunt overbrengen bij de politiek en voert het samen met andere werkgevers lobby voor de vermindering van (individuele) werkgeversverplichtingen en verlichting van de regeldruk.

Wat betekent dit voor jou?

Als ondernemer betekenen de ingrijpende wijzigingen dat je zaken anders moet regelen dan dat je voorheen gewend bent. Het is belangrijk dat je als ondernemer de wijzigingen goed in de gaten houdt en je bedrijfsvoering hier ook op aanpast.

 

 

 

Verdieping

Arbeidsovereenkomst regulier met toelichting

Nulurenovereenkomst met toelichting

Concept aanzeggingsbrief (contract bepaalde tijd)

FAQ Wet Arbeidsmarkt in Balans

dossieropbouw – papieren – administratie

Beëindigingsovereenkomst - algemeen

dossieropbouw – papieren – administratie

Beëindigingsovereenkomst - economische redenen

dossieropbouw – papieren – administratie

Beëindigingsovereenkomst - na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Je bent niet ingelogd

Leden hebben toegang tot exclusieve informatie; profiteer van handige voorbeeldcontracten, extra kennis, handige tools en nog veel meer!