Meer arbeidspotentieel door uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft geoordeeld dat asielzoekers in Nederland voortaan langer mogen werken dan het eerder wettelijk toegestane maximum van 24 weken per jaar. Dit heeft per directe werking. Alle tewerkstellingsvergunningen voor 24 weken zijn omgezet in een vergunning voor de duur van het verblijf in Nederland. Werkgevers hebben nu dus de mogelijkheid om asielzoekers voor langere periodes in dienst nemen. Let wel op dat asielzoekers pas aan het werk mogen als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is.

Arbeid, arbeidsmarkt, contract

Ondanks deze verruiming blijft het voor beroepschauffeurs noodzakelijk te beschikken over een geldig C rijbewijs met code 95. Het kan wellicht wel helpen bij het vervullen van vacatures voor de niet rijdende functies of het lichtere koerierswerk waar rijbewijs B voor nodig is.

Heb je vragen? Neem dan vooral contact met team arbeidsrecht via de ledendesk op 088 456 7111.