Data – digitalisering

Bedrijfsfinanciën

Financiering vormt de smeerolie van de economie.

Financiering vormt de smeerolie van de economie. Het is daarom van belang dat zowel de regelgeving als het toezicht voldoende ruimte laat aan banken om kredieten te verstrekken aan het bedrijfsleven.

Mede daarom ondersteunt TLN organisaties als VNO-NCW die de kredietverlening aan ondernemers stimuleren. Tevens voert TLN overleg met banken, specifiek over de financiering van ondernemingen in de transport- en logistieke sector.