Data – digitaal –

Data en Digitalisering

Gezien alle geschetste ontwikkelingen wordt digitalisering steeds essentiëler voor goed ondernemerschap, ook in onze sector. Transportbedrijven en logistiek dienstverleners zullen voor het behoud of verbetering van hun marktpositie – zowel binnen hun logistieke ketens als binnen de maatschappelijke context – datagedreven moeten gaan werken.

Dit alles vraagt van ondernemers in de sector een voortdurende alertheid en aanpassing aan nieuwe (technologische) ontwikkelingen en de bereidheid om hun data gericht met andere partijen te delen. Specifiek aandacht is daarbij nodig voor de eisen die dit stelt aan werknemers en hoe de digitale veiligheid op orde blijft.