Road through agricultural area – aerial view

Duurzaamheid

Uitstootvrije vrachtauto’s in de binnensteden in 2025, rijden op duurzame biobrandstoffen in de buitengebieden. En meer efficiëntie in de logistieke keten, waardoor vrachtauto’s minder kilometers maken. Zo wil TLN ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot van het wegtransport in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015.

Nederland staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) stelt het regeerakkoord (2017) 49 procent reductie centraal voor 2030. Alle sectoren dienen hieraan bij te dragen.

De sector transport en logistiek is belangrijk bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarbij is overstappen van fossiele brandstoffen als diesel en benzine op duurzame brandstoffen als elektriciteit essentieel.

TLN heeft al voorafgaand aan het regeerakkoord in 2017 haar eigen duurzaamheidsambities naar buiten gebracht: een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030. Daarna schoof TLN vanaf het begin aan bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, met dit doel. En TLN heeft met het kabinet afgesproken dat de opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtverkeer worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Daarmee neemt de sector zelf het voortouw om koploper in verduurzaming te zijn. Van volgen naar leiden dus.

Duurzaamheidsvisie TLN

Om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 2015, richt TLN zich op drie doelen, die samen de duurzaamheidsvisie van TLN vormen. Ambitieuze doelen, die een flinke verlaging van de CO2-uitstoot met zich meebrengen. Maar ook realistische doelen: ze moeten ook financieel haalbaar zijn voor ondernemers.

Geen uitstoot in de binnensteden

TLN ziet graag dat vanaf 2025 nieuwe vrachtauto’s in de Nederlandse binnensteden rijden geen uitlaat meer hebben. Vrachtvervoer gaat daar dan dus elektrisch: met vrachtauto’s en bestelbusjes met een accu of een waterstoftank. TLN pleit hierbij wel voor een uitzondering voor bestaande voertuigen: die moeten afhankelijk van het bouwjaar maximaal tot 2030 toegang houden tot de binnensteden. Zo kunnen bestaande vrachtauto’s in de steden nog wat langer gebruikt worden en stimuleren we gelijktijdig de transitie elektrische voertuigen.

Lage uitstoot in de buitengebieden

Buiten de steden ziet TLN graag dat voertuigen zo weinig mogelijk CO2 uitstoten. Omdat volledig elektrisch rijden op de lange afstanden voorlopig niet mogelijk is met elektrische voertuigen: de actieradius van de huidige voertuigen is nog te laag. Voor ritten in de buitengebieden zouden transportondernemers beschikking moeten hebben over duurzame biobrandstoffen. Het is daarbij belangrijk dat die beschikbaar zijn voor de transportsector.

Minder kilometers rijden

TLN zet zich in voor meer efficiëntie in de logistieke keten: van producten tot handelaar, van transporteur tot winkel. Dit gaat erom dat vervoerders bedrijfsprocessen afstemmen met zowel de verzenders als ontvangers van de goederen die ze transporteren. Daarmee voorkomen we dat er bijvoorbeeld twee keer een halflege vrachtauto dezelfde rit maakt, en zorgen we dat dit één rit met een volle vrachtauto wordt. Want als vrachtauto’s minder kilometers rijden, stoten ze ook minder CO2 uit.

Wat betekent dit voor jou?

Veel transportbedrijven zijn in de praktijk al volop bezig met duurzaam vervoer. Dit worden er de komende jaren alleen maar meer. En verduurzaming kost geld: een elektrische vrachtauto is (nu nog) veel duurder dan een vrachtauto op diesel. Daarom blijft TLN ook bij de overheid benadrukken dat de verduurzamingsplannen ook realistisch moeten zijn. Om te voorkomen dat transportbedrijven dubbel betalen, heeft TLN met het kabinet afgesproken dat de opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtverkeer, terugvloeien naar verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Zo kunnen ondernemers in de toekomst bijvoorbeeld financiële hulp krijgen bij de aanschaf van elektrische vrachtauto’s en oplaadvoorzieningen.

Duurzaamheidsambassadeurs

Diverse leden van TLN zijn actief als ambassadeur voor duurzaamheid. Dit zijn ondernemers die energie willen steken in het versnellen van de transitie:

  • ​​Door zelf goede voorbeelden te ontwikkelen.
  • Door kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij overheden, leveranciers en bij collega-transporteurs.

De kring van ambassadeurs voor duurzaamheid breidt zich verder uit. Heb je duurzaamheid hoog in het vaandel en belangstelling voor het ambassadeurschap? Maak dan zeker je interesse bekend bij Rob Aarse via raarse@tln.nl​.

Publicaties over duurzaamheid

Aan de slag met CO2-reductie

Tweehonderd leden van TLN en evofenedex kunnen van januari tot juli 2020 gratis gebruik maken van BigMile, dankzij een bijdrage vanuit de Topsector Logistiek. BigMile is een geavanceerde online tool die bedrijven eenvoudig inzicht geeft in de CO2-uitstoot van hun transport en in concrete mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren. Zo helpt het bedrijven om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord.

Klik hier om meer te weten te komen.