Two refuse collection workers loading garbage into waste truck

Afvalstoffen

Het beheer van afvalstoffen start bij het ontstaan en gaat via inzameling en transport uiteindelijk naar de (eind)verwerking. Voor het inzamelen en transporteren van afvalstoffen, is diverse regelgeving van toepassing, zowel nationaal als internationaal.

Het beheer van afvalstoffen start bij het ontstaan en gaat via inzameling en transport uiteindelijk naar de eindverwerking. Voor het inzamelen en transporteren van afvalstoffen, is diverse regelgeving van toepassing, zowel nationaal als internationaal.

Wetgeving nationaal

Een speciale begeleidingsbrief voor afvalstoffen is verplicht. Hoewel de wet aangeeft dat dat een papieren versie moet zijn, is ontheffing mogelijk voor een digitale versie. Deze ontheffing moet worden aangevraagd bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). Daarnaast moet iedereen die afvalstoffen inzamelt, transporteert, hierin bemiddelt of handelt geregistreerd zijn op de zogenaamde VIHB-lijst. Deze lijst wordt beheerd door de NIWO. Voor bedrijven die afvalstoffen op hun locatie ontvangen voor opslag, overslag of verwering geldt een meldingsplicht. Maandelijks moeten alle ontvangen vrachten gemeld worden bij het LMA.

Wetgeving internationaal

Er zijn in principe geen open grenzen in de EU, en daarbuiten, voor het vervoer van afvalstoffen. De verordening die het grensoverschrijdend vervoer van afval regelt is de EVOA. Deze verordening kent voor ongevaarlijk afval dat nuttig wordt toegepast een simpele procedure (voorgeschreven documentatie) en voor gevaarlijke afval een aparte kennisgevingsprocedure, waarbij explicitiet toestemming moet worden verleend door alle betrokken landen. Daarnaast kan het zijn dat iedere EU-lidstaat nog aanvullende regels stelt voor het transport binnen de landsgrenzen, vergelijkbaar met onze nationale VIHB-registratie. Van de meest relevante landen hebben wij op de verdiepingspagina’s hieronder specifieke en actuele informatie staan.