File Zwolle A28

Vrachtwagenheffing Nederland

Ondanks de uitbreiding van het wegennet in het laatste decennium neemt het aantal files op de weg toe. Hoewel het aanpakken van de belangrijkste knelpunten op het wegennet hard nodig blijft, is duidelijk dat er méér moet gebeuren.

Het verkeer op de Nederlandse wegen neemt weer toe en zal weer groeien tot boven het pre-covid niveau van 2019, waardoor files op de weg toe zullen nemen. Hoewel het aanpakken van de belangrijkste knelpunten op het wegennet hard nodig blijft, is duidelijk dat er méér moet gebeuren. Zoals het aanpassen van het huidige stelsel van verkeersheffingen naar een systeem van ‘betalen naar gebruik’. Vaste heffingen als MRB, BPM en Eurovignet zorgen ervoor dat de weggebruiker geen goed zicht heeft op de werkelijke kosten van een rit. Een goede vergelijking met andere vervoersmogelijkheden is eigenlijk niet mogelijk. Daarom is TLN voorstander van het zo snel mogelijk invoeren van een kilometerheffing voor alle verkeer, die alle vaste heffingen vervangt.

Vrachtwagenheffing vanaf 2026

  • Betalen op basis van gereden kilometers
  • Schone vrachtwagens betalen minder
  • Ook voor buitenlandse vrachtwagens
  • Verlaging MRB tot EU-minimum en afschaffing Eurovignet in Nederland
  • Netto-opbrengst naar de sector voor innovatie en verduurzaming

Het vorige kabinet (Rutte III) heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er een vrachtwagenheffing komt. Inmiddels is de Wet vrachtwagenheffing door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer goedgekeurd. Naar verwachting zal de wet in de loop van 2026 in werking treden. In ruil voor maximale vermindering van wegenbelasting en afschaffing van het Eurovignet in Nederland, betaal je dan per gereden kilometer voor het gebruik van de weg. Dat geldt ook voor buitenlandse vrachtwagens. Schonere trucks betalen minder. De vrachtwagenheffing draagt bij aan realisatie van de klimaatdoelen. Een flink deel van de opbrengst gaat terug naar de sector, voor innovatie en verduurzaming.

Aandachtspunten TLN

TLN is altijd tegenstander geweest van een kilometerheffing alléén voor het vrachtverkeer. Nu het kabinet daar toch voor heeft gekozen, heeft TLN er met succes op aangedrongen dat de opbrengsten van de nieuwe heffing teruggaan naar de sector. Het Eurovignet wordt afgeschaft, de MRB verlaagd en de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing gaan terug naar de sector voor verduurzaming en innovatie. Deze ‘terugsluis’ is essentieel voor het draagvlak binnen de sector. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gewerkt aan voorstellen voor de besteding aan verduurzamings- en innovatieregelingen.

De opbrengst van de heffing komt op z’n vroegst in 2026 beschikbaar, terwijl ondernemers nu al elektrische vrachtwagens willen aanschaffen. Daarom dringt TLN er bij overheid en politiek op aan om een deel van de opbrengst van straks naar voren te halen. Dat bevordert een snelle start van schoner wegverkeer. Dat is immers een gemeenschappelijk doel.

Verder is van belang dat het heffingssysteem betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is voor ondernemers en beroepschauffeurs. Ook een gelijkwaardige handhaving van Nederlandse en buitenlandse kentekens is cruciaal. Tenslotte wil TLN dat er ook voor andere weggebruikers – zoals voor de personenauto en de bestelauto – zo snel mogelijk een kilometerheffing komt. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet (Rutte IV) is afgesproken dat daarvoor de komende jaren de voorbereidingen worden getroffen, om betalen naar gebruik voor alle automobiliteit in 2030 in te kunnen voeren.

Meer weten over de vrachtwagenheffing? Zie hier een overzicht van praktische vragen & antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Bel of mail ons via info@tln.nl en 088-4567567.