Vrachtwagenheffing Nederland

Ondanks de uitbreiding van het wegennet in het laatste decennium neemt het aantal files op de weg toe. Hoewel het aanpakken van de belangrijkste knelpunten op het wegennet hard nodig blijft, is duidelijk dat er méér moet gebeuren.

Ondanks de uitbreiding van het wegennet in het laatste decennium neemt het aantal files op de weg toe. Hoewel het aanpakken van de belangrijkste knelpunten op het wegennet hard nodig blijft, is duidelijk dat er méér moet gebeuren. Zoals het aanpassen van het huidige stelsel van verkeersheffingen naar een systeem van ‘betalen naar gebruik’. Vaste heffingen als MRB, PBM en Eurovignet zorgen ervoor dat de weggebruiker geen goed zicht heeft op de werkelijke kosten van een rit. Een goede vergelijking met andere vervoersmogelijkheden is eigenlijk niet mogelijk. Daarom is TLN voorstander van het zo snel mogelijk invoeren van een kilometerheffing voor alle verkeer, die alle vaste heffingen vervangt.

Kabinet werkt aan vrachtwagenheffing

Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er in 2023 een vrachtwagenheffing komt. Deze heffing zal de volgende kenmerken hebben:

  • Heffing per kilometer voor vrachtwagens met ttm > 3,5 ton
  • Gelijktijdige afschaffing van het Eurovignet (in Nederland)
  • Gelijktijdige verlaging MRB tot het EU-minimum niveau
  • Registratie en inning o.b.v. GPS-on board unit
  • Toepassing op alle snelwegen en een aantal N-wegen
  • Tarief afhankelijk van voertuiggewicht en Euroklasse, vergelijkbaar met België

De netto-opbrengsten van de heffing zullen worden teruggesluisd naar de transportsector voor verduurzaming en innovatie.

TLN wil snelle verbreding naar andere voertuigen

TLN is altijd tegenstand geweest van een kilometerheffing alléén voor het vrachtverkeer. Nu het kabinet daar toch voor heeft gekozen, heeft TLN er met succes op aangedrongen dat de opbrengsten van de nieuwe heffing teruggaan naar de sector, o.a. door afschaffing van het Eurovignet en verlaging van de MRB. Deze ‘terugsluis’ van de netto-opbrengsten is essentieel voor het draagvlak binnen de sector. Samen met het ministerie van I&W wordt nu gewerkt aan voorstellen voor de besteding aan verduurzamings- en innovatieregelingen. Verder is van belang dat het heffingssysteem eenvoudig en betrouwbaar is en dat er géén extra registratiekastje (obu) in het voertuig moet. Ook een gelijkwaardige handhaving van Nederlandse en buitenlandse kentekens is cruciaal. Tenslotte wil TLN dat er ook voor andere weggebruikers – zoals voor de personenauto en de bestelauto – zo snel mogelijk een kilometerheffing komt.