AanZET subsidie naar voren gehaald

De overheid haalt subsidie voor de regeling AanZET naar voren, waardoor meer ondernemers sneller de overschakeling naar zero-emissie vrachtwagens kunnen maken. In totaal gaat het om een bedrag van 11,5 miljoen euro dat eerder beschikbaar komt. Ook de subsidiepot voor emissieloos bouwmaterieel wordt met 22,2 miljoen euro verhoogd. TLN is blij dat er sneller meer geld komt voor schone vrachtwagens, zodat meer ondernemers hun plannen voor de toepassing van elektrische vrachtauto’s kunnen realiseren.

Elektrische trucks

In totaal gaat het dus om een bedrag van 34 miljoen euro dat staatssecretaris Heijnen eerder beschikbaar stelt voor subsidie van zero-emissie voertuigen. Dat is nodig omdat eerder dit jaar de subsidieaanvragen binnen twee uur het beschikbare budget van 13,5 miljoen euro hebben overschreden. Volgens de staatssecretaris kunnen met het extra geld zo’n 450 extra vrachtwagens die op waterstof of stroom rijden de weg op.

Voor zowel de vrachtwagens als de bouwmachines liggen de goede aanvragen al op het bureau bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers konden vanaf 9 mei hier hun aanvragen indienen. Nieuwe aanvragen indienen voor dit jaar kan niet meer, stelt het ministerie van IenW. De subsidie wordt net als in de eerste ronde toegekend op basis van loting.

Voor vrachtwagens onderzoekt Heijnen momenteel de mogelijkheden om dat budget verder aan te vullen, conform de wens van de Tweede Kamer. Ook TLN onderschrijft het belang van het naar voren halen en het vergroten van deze budgetten.

De interesse in de AanZET-regeling toont aan dat ondernemers de gewenste omschakeling naar zero-emissie voertuigen willen maken. Toch zijn er in 2030 minstens 12.000 e-trucs nodig, met name voor de bevoorrading van steden. Hiervoor is een substantieel subsidiebudget nodig, omdat de kosten van deze voertuigen op dit moment veel hoger liggen dan varianten met een verbrandingsmotor. TLN dringt er daarom nogmaals op aan om het geld dat beschikbaar komt bij de invoering van de vrachtwagenheffing in 2026 naar voren te halen, zodat de transitie naar schone voertuigen in de transportsector niet stagneert.