Car Dashboard

Tol- en kilometerheffing buitenland

Verschillende systemen en contracten passen niet in één Europese marktgedachte.

Bijna iedere lidstaat in de Europese Unie (EU) heft inmiddels tol voor vrachtauto’s. Iedere lidstaat kiest ook zijn eigen systeem met tolkastjes, slagbomen of vignetten. De Europese Commissie heeft geprobeerd om met een richtlijn de systemen in de verschillende lidstaten op elkaar afgestemd te krijgen.

Deze zogenaamde European Electronic Toll Service (EETS) richtlijn zou er uiteindelijk ook toe moeten leiden dat er één tolheffingsdienst in Europa komt en chauffeurs met één tolkastje door alle lidstaten van de EU kunnen rijden.

Lidstaten kiezen ondanks Europese regels echter voor hun eigen, nationale aanbieders en bijbehorende systemen en gaan hoogstens achteraf pas kijken naar het accepteren van andere
aanbieders op hun infrastructuur. Daardoor hebben voertuigen nu soms zeven tolkastjes op de voorruit.

Mautclaim Duitsland

Transportondernemers kunnen vanaf 2017 ten onrechte berekende tolkosten voor de Duitse Autobahn worden terugvorderen. Kom voor 4 december 2020 in actie en vul je mautclaim in! Kijk hier voor antwoorden op vragen over de procedure.

Visie TLN

TLN pleit ervoor dat verplichtende EU-wetgeving wordt gerealiseerd voor alle lidstaten, zodat transportbedrijven met één contract en één tolkastje in alle EU-lidstaten tol kunnen betalen.