Loep – onderzoek

Toezicht en handhaving

TLN streeft naar een gelijk speelveld voor de sector. Belangrijke middelen om oneerlijke concurrentie in Europa aan te pakken, zijn toezicht en handhaving. Er blijft veel te doen op dit gebied. TLN zet zich daar breed voor in, zowel in Brussel als in Den Haag.

Er zijn veel verschillen tussen de Europese lidstaten op het gebied van toezicht en handhaving. Ieder land kent zijn eigen systeem van sancties bij verkeersovertredingen en overtredingen op de wetgeving. Het gevolg daarvan? Een flinke wildgroei aan regels per land. Dat kan betekenen dat je in het ene land een flink hogere boete krijgt voor een bepaalde overtreding dan in een ander land.

Dat is een gevolg van het feit dat de Lidstaten deze bevoegdheid om zelf boetes te bepalen niet uit handen willen geven aan Brussel. En daar is ook weinig tegen te doen. Wat wel sterk kan verbeteren, is de wijze waarop toezicht en handhaving wordt uitgevoerd.

Waar TLN zich met name aan stoort, is het opleggen van borgsommen aan (vermoedelijke) overtreders in het buitenland. Dit is in Nederland verboden vanwege strijd met het anti-discriminatiebeginsel. In het buitenland wordt dit nog wel uitgevoerd. TLN voert een proefprocedure om dit aan te vechten.

Wat vindt TLN?

TLN streeft naar een meer gelijk speelveld: een veilige en schone sector waar eerlijk wordt geconcurreerd.  Dat betekent dat notoire overtreders, fraude en manipulatie effectief moeten worden aangepakt. Dat vraagt om een slimme inzet van toezicht en handhaving. Doordat er niet genoeg capaciteit is om alle regels te handhaven,  moet handhaving meer digitaal en slim gaan plaatsvinden.

Meer gebruik van digitalisering

In Nederland pleit TLN voor slimmere, risicogerichte controles in de sector. Dit in verband met marktverstorende praktijken zoals tachograaffraude, overtredingen van de rij- en rusttijden, mestfraude, illegale inzet van (buitenlandse) arbeidskrachten, rijden zonder (communautaire), etc. Ontwikkelingen in digitalisering zullen ervoor zorgen dat er meer transparantie is en er meer toezicht op afstand mogelijk is. Dit juicht TLN toe. Ook blijft TLN  vragen om meer zichtbare en effectieve fysieke handhaving langs de kant van de weg.

Waar pleit TLN voor?

TLN pleit bij de politiek en handhavende instanties voor toezicht en handhaving die (1) effectief, (2) dienstverlenend, (3) marktversterkend en (4) proportioneel is. Internationaal pleit TLN samen met de andere Europese werkgevers- en werknemersorganisaties (IRU en ETF) bij de Europese Commissie, Raad en EP om vaart te maken met de digitalisering en dit gelijk te trekken in Europa. Ook pleit TLN voor verduidelijking van de regels, zowel nationaal als internationaal.

Hulp bij handhaving en controles in het buitenland

Iedere internationaal rijdende chauffeur krijgt weleens te maken met buitenlandse boetes. Als je niet voldoende bekend bent met de procedures, kan dit weleens tot vervelende situaties leiden.

Heb je te maken met een buitenlandse boete? Dan kunnen wij het volgende voor jou doen:

  • Het lezen en interpreteren van de overtreding en adviseren wat je het beste kunt doen.
  • Namens jouw onderneming een bezwaarschrift opstellen.
  • Bemiddelen in het zoeken naar een advocaat in het land waar je de boete hebt gekregen.
  • Bijstaan bij het opstellen van een schriftelijke reactie of telefonische gesprekken met de diverse overheden waarmee u te maken krijgt in de afwikkeling van een boete.

Meer informatie? Neem dan contact op met de juridisch adviseurs van TLN.

Juridisch adviseurs

Anela Mekić

Anela Mekić

Transport en Logistiek Nederland
Juridisch adviseur


amekic@tln.nl

Marvin Langius

Marvin Langius

Meesters in Business
Advocaat


marvin@mrib.nl

Jeroen van Velzen

Jeroen van Velzen

Meesters in Business
Advocaat


jeroen@mrib.nl