Aerial shot of highway interchange

Ontheffingen en vergunningen

Transport kan niet in alle landen op elk gewenst moment plaatsvinden. Dat is soms afhankelijk van het soort voertuig of van het gewicht van een voertuig. Elk land heeft hier zijn eigen regeltjes voor. Het kan zo zijn dat je dan een ontheffing nodig hebt om tóch te kunnen vervoeren.

Informatie per land

In de TLN Landendocumentatie tref je per land onder andere de uitzonderingen op de rijverboden. Ook staan hier de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om te kunnen rijden met een ontheffing. Met deze informatie heb je de mogelijkheid de ontheffingen of vergunningen zelf aan te vragen indien je hiervoor in aanmerking komt. Als je het aanvragen van een ontheffing of vergunning liever uitbesteed, zou je TLN partner E.T.E. hiervoor kunnen benaderen. E.T.E. (Exceptioneel Transport Europa) is specialist op het regelen van zaken rondom exceptioneel transport maar biedt in haar dienstenpakket ook zaken als ontheffingen en vergunningen aan.

Verder geeft de Landendocumentatie informatie over:

a. het transport van gevaarlijke stoffen
b. het doen van buitenprofiel (exceptioneel) transport
c. overige transporten.

Ontheffing zondagsrijverbod

Verschillende Europese lidstaten kennen een zondagsrijverbod (denk hierbij aan Frankrijk, Duitsland en Italië). Als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden (zoals het kunnen tonen van het urgente karakter van het transport) kan er een ontheffing worden aangevraagd. Houdt er rekening mee dat indien aan de vereisten wordt voldaan, het wel 10 werkdagen kan duren voor de ontheffing daadwerkelijk binnen is. Aanvullende informatie kunnen TLN leden met een internationaal lidmaatschap per land raadplegen op de ‘TLN Landeninformatie’.