Business man working and analyzing financial figures on a graphs using tablet

Rapporten en onderzoeken

Conjunctuurberichten - algemeen

TLN voert na elk kwartaal een conjunctuuronderzoek uit onder haar leden. Op deze pagina vind je de algemene en deelmarktspecifieke conjunctuurberichten.

2019: Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners

2018: Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners

2017: Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners

2016: Beroepsgoederenvervoer over de weg & logistiek dienstverleners

TLN Indicators

Economic survey transport and logistics companies. Answers on questions about economic climate of transport and logistics companies in a quarter (compare with previous quarter and a year ago).