Warehouse, worker with a forklift in motion blur.

Arbeidsomstandigheden

Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid.

Werkgevers en werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Daarom hebben werkgevers en werknemers het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) opgericht.

Waar gaat het om?

Werkgevers en werknemers kunnen bij STL terecht voor concrete ondersteuning bij het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.  Denk aan het beperken van ongevallen, verzuim en andere (financiële)risico’s, maar ook aan tips en suggesties om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Bijvoorbeeld;

  • De belangrijkste sectorale arbeidsrisico’s en oplossingen in de vorm van concrete  maatregelen staan in de Arbocatalogus en oplossingenboek.
  • Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het maken van de verplichte RI&E. De RI&E van onze branche is door de overheid erkend en daarom hebben gebruikers met maximaal 25 werknemers een voordeel. Zij krijgen vrijstelling van de RI&E-toetsing.
  • Er zijn toolboxen te vinden om actuele kennis van jouw medewerkers te testen en bij te spijkeren indien nodig.
  • In de Code verantwoord tillen staan principes met bijbehorende oplossingen voor het terugdringen van fysieke belasting ten gevolge van tillen in de pakketdienstensector.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven is belangrijk nu iedereen steeds langer moet doorwerken. Het Sectorinstituut ondersteunt zowel werkgevers als werknemers die willen werken aan vitaliteit. Voor SOOB-bedrijven is veel informatie gratis toegankelijk.

Visie TLN

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een goede arbo- en verzuimbeleid. Daarom is TLN actief betrokken bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).  STL ondersteunt werkgevers bij het realiseren van hun personeel- en organisatiebeleid en staat werknemers bij met tips en adviezen voor een loopbaan in de sector transport en logistiek.

Wat betekent dit voor jou?

Om werkgevers te ondersteunen organiseert TLN workshops functiewaardering, effectieve functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding. Houd de agenda op de website in de gaten voor nieuwe beschikbare data van deze workshop.