You make the best coffee!

Pensioen - Pensioenfonds Vervoer

Als ondernemer heb je te maken met het pensioen van je medewerkers. Het Pensioenfonds Vervoer helpt je met vragen en deelt informatie over alle belangrijke pensioeninformatie.

Als ondernemer heb je te maken met het pensioen van je medewerkers. Het Pensioenfonds Vervoer helpt je met vragen en deelt informatie over alle belangrijke pensioeninformatie.

Waar gaat het om?

Het bestuur van het Pensioenfonds Vervoer is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Het Pensioenfonds Vervoer heeft een HR-pakket samengesteld waarin alle belangrijke pensioeninformatie gebundeld staat. Deze informatie, zoals het opbouwen van pensioen, kan je als ondernemer delen met je medewerkers. In dit pakket zijn ook documenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij indiensttreding van werknemers of bij vragen van medewerkers. TLN is bestuurlijk vertegenwoordigd in het bestuur van het Pensioenfonds Vervoer. Meer informatie over het Pensioenfonds Vervoer vind je hier.

Visie TLN

TLN is van mening dat het belangrijk is om informatie te delen over de pensioenregeling in onze sector. Daarom organiseert TLN meerdere workshops per jaar over dit onderwerk. Op een praktische manier wordt de regeling van Pensioenfonds Vervoer toegelicht. Tijdens de workshop wordt er uitgebreid, ondanks de opschuivende AOW,  ingegaan op de mogelijkheid tot vervroegen van het pensioen of deeltijdpensioen. Werknemers maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid van deeltijdpensioen, waardoor zij een betere balans krijgen in werk en privé. De workshops worden gegevens door de pensioenconsultanten van Pensioenfonds Vervoer. Doordat er kleine groepen zijn samengesteld bestaat er ruimte om ook eigen vragen te kunnen stellen en in te gaan op actuele ontwikkelingen. Houd de agenda van TLN in de gaten voor beschikbare data.

Wat betekent dit voor jou?

Als ondernemer heb je te maken met het pensioen van je medewerkers. Medewerkers kunnen naar je toe komen voor vragen over het pensioen. Het Pensioenfonds Vervoer en de workshops van TLN helpen je als ondernemer om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen of opmerkingen die je met TLN wilt delen? Stuur ons dan een e-mail.