Truck driver controlling trailer

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krap en daar komt de komende jaren weinig verandering in. De oorzaak ligt in ontgroening (minder jongeren), vergrijzing (meer ouderen) en de Nederlandse economie die in een hoge versnelling staat.

Er is noodzaak voor een aanpak om personeel dat al binnen is, ook prettig aan het werk te houden. Op het moment dat iemand ‘binnen’ is, begint de inspanning om de medewerker vitaal en goed opgeleid te houden om de baan te blijven doen.

Waar gaat het om?

De arbeidsmarkt is krap en daar komt de komende jaren weinig verandering in. De oorzaak ligt in ontgroening (minder jongeren), vergrijzing (meer ouderen) en de Nederlandse economie die in een hoge versnelling staat. Er is noodzaak voor een aanpak om personeel dat al binnen is, ook prettig aan het werk te houden. Op het moment dat iemand ‘binnen’ is, begint de inspanning om de medewerker vitaal en goed opgeleid te houden om de baan te blijven doen.

De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij de medewerker zelf, geholpen door de werkgever. Uit eigen waarneming en gesprekken met betrokkenen blijkt dat in onze sector het werk wel blijft, maar dat alle banen echt gaan veranderen. Dat heeft diverse oorzaken, waaronder innovaties en vergaande specialisaties. Nieuwe competenties en actuele kennis zijn nodig. Vanwege de aanhoudende veranderingen is het bijscholen van medewerkers een continu proces.

Visie TLN

Het TLN bestuur heeft in het strategisch arbeidsmarktbeleid tot 2024 drie speerpunten benoemd:

 1. Instroom verhogen, medewerkers behouden
  In tijden van krapte is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in onze sector aan het werk te krijgen en te houden. Er is speciale aandacht om meer vrouwen in de sector aan het werk te krijgen. TLN begint daar al vroeg mee: op de basisschool en met gastlessen door leden op de middelbare scholen. Op het moment dat iemand ‘binnen’ is, begint de inspanning om de medewerker vitaal en goed opgeleid te houden om de baan te blijven doen. De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij de medewerker zelf, geholpen door de werkgever.
 2. Toekomst van de onderneming: werk blijft, banen veranderen
  Uit eigen waarneming en gesprekken met stakeholders blijkt dat in onze sector het werk wel blijft, maar dat alle banen echt gaan veranderen. TLN doet daarom onderzoek naar de impact van technologische ontwikkelingen op de benodigde vaardigheden van medewerkers. Actuele voorbeelden: Dinalog onderzoek ‘Future of Work’ en Catalyst / Connected Transport: Chauffeur van de toekomst.
 3. Onderzoek scenario bij onvoldoende representativiteit vakbonden
  TLN doet een verkenning naar mogelijke alternatieve scenario’s om de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid vorm te geven. In het geval dat de bonden onverhoopt niet meer kunnen zorgen voor voldoende representativiteit, wil TLN een alternatief scenario hebben verkend.

Wat betekent dit voor jou?

Door de krapte op de arbeidsmarkt heb je als ondernemer te maken met een tekort aan vakbekwame medewerkers. Zelf kun je veel doen aan het creëren van nieuw instroom:

 • Geef eens een gastles op de middelbare school in je buurt. De presentatie is al voor je gemaakt.
 • Leid een BBL-er op in je eigen bedrijf, vaak blijven die ook bij je werken. Op MBO niveau 2 is chauffeur beroepsgoederenvervoer nationaal gezien een gewild beroep met goede kansen op de arbeidsmarkt.
 • Volg een workshop Recruitment Marketing via TLN Opleidingen. Daar vind je ook voor jezelf andere relevante trainingen.

Het is belangrijk om de duurzame inzetbaarheid bij je huidige medewerkers te bevorderen. STL biedt daarin veel handvatten. Als het nodig is biedt STL biedt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven taalcursussen voor laaggeletterden. En voor iedereen zonder logistiek basisdiploma bestaat de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden door STL te laten valideren in het branchecertificaat ‘Branchewaardering‘. Het doel is om ervaren logistiek medewerkers de waardering geven die zij verdienen, zonder een opleiding te hoeven volgen of een examen te moeten doen. Waardering van één of meerdere werkprocessen (goederen lossen & opslag, orders verzamelen, waarde toevoegende activiteiten (VAS en VAL), producten verzendklaar maken, laden). Na het behalen van (deel)certificaten vindt er een feestelijke uitreiking plaats. Bekijk hier de infographic hierover of kijk deze video.

Via het opleidingsportal Pit-stop zijn diverse trainingen te volgen waardoor je medewerkers met meer plezier aan het werk zijn en blijven.

Wil je meepraten over arbeidsmarktbeleid? Jouw bijdrage is van harte welkom bij Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid.