Aerial View of Semi Trucks at Highway Truck Stop

Parkeerplaatsen

Er is zowel in Nederland als in Europa een structureel tekort aan voldoende en veilige parkeerplaatsen gelegen aan het hoofdwegennet.

Waar gaat het om?

Een tekort aan parkeerplaatsen heeft verschillende oorzaken. Allereerst is het aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto’s niet meegegroeid met het internationale goederenvervoer. Daarnaast worden parkeerplaatsen regelmatig gebruikt voor het stallen van opleggers en aanhangwagens. Ook parkeren internationale chauffeurs langdurig op parkeerplaatsen wanneer zij in afwachting zijn van een nieuwe rit. Sinds 2018 wordt ook in Nederland gehandhaafd op de cabinerust. Het Europees Parlement heeft in april 2019 gestemd over het Mobiliteitspakket. Het voorstel – om een uitzondering te maken voor het genieten van de tweewekelijkse 45 uur rust in de cabine op een beveiligde parking met goede voorzieningen – is niet aangenomen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bezettingsgraad van beveiligde parkings. Voor Nederland en Europa betekent dit een ongewenste ontwikkeling om te komen tot meer beveiligde parkings met voorzieningen.

Visie TLN

Er zijn verschillende redenen waarom vrachtauto’s onderweg moeten parkeren. Bijvoorbeeld door het wachten op laden of lossen, het om- of afkoppelen van voertuigonderdelen of het rusten tijdens een rit. Door deze aspecten moet parkeren onderweg ten alle tijden mogelijk zijn. TLN vindt dat daarvoor voldoende en goede parkeervoorzieningen beschikbaar moeten zijn, zowel regionaal, nationaal en internationaal. Chauffeurs die onderweg zijn, moeten altijd de mogelijkheid hebben om op een fatsoenlijke manier te kunnen rusten.

TLN is met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en regionale overheden in overleg over de oplossing van de parkeerproblematiek. Het bespreekbaar maken van beperking parkeerduur parkeerplaatsen hoofdwegennet is onderdeel van het overleg. Het is belangrijk om te zorgen voor een transitie van hoofdwegennet naar parkeren op private parkings gelegen aan het onderliggend wegennet. Een vereiste voor de transitie is aanwezigheid in de nabije omgeving van private parkings met voldoende capaciteit. Op openbare parkeerplaatsen is veel criminaliteit in vele vormen. De toepassing van technologische oplossingen zoals “sensing” (sensornetwerken) en slimme camerasystemen levert een substantiële bijdrage aan de veiligheid. Nederland heeft met de positie van “gateway to Europe” haar verantwoordelijkheid te nemen en dient te zorgen voor een veilige infrastructuur en voldoende en veilige parkeerplaatsen gelegen langs het hoofdwegennet. Met behulp van EU-financiering (Connecting Europe Facility / CEF gelden) worden er meer beveiligde parkeerplekken ingericht langs de Europese goederencorridors. In Nederland komen er circa 800 parkeerplekken bij.

Wat betekent dit voor jou?

  • Parkeer zoveel mogelijk op veilige parkeerplaatsen
  • Houd zoveel mogelijk toezicht op het voertuig en de lading
  • Zo min mogelijk onbeheerd laten (over)staan
  • Vertrek direct na het laden, laat geen voertuig bij de woning of op andere plaatsen overstaan. Een goede planning kan dit voorkomen
  • Bij stops onderweg van laad- naar losadres dient maximale voorzichtigheid in acht te worden genomen. Niet stoppen op afgelegen of onoverzichtelijke plaatsen. Maak gebruik van beveiligde parkeerplaatsen, zeker wanneer niet direct na aankomst kan worden gelost.
  • Schakel bij het verlaten van de vrachtauto het beveiligingssysteem in en sluit de cabine altijd af

Hoe vind je een beveiligde parking?

Via de IRU Transparkwebsite kun je het betreffende land intoetsen en klikken op de parkings aan hand van de route en bestemming. Het huidige certificeringssysteem van beveiligde parkeerplaatsen is gebaseerd op het Europese LABEL en bestaat uit security en service in 5 niveaus. De slotjes staan voor het niveau security en de sterren voor het serviceniveau. De nieuwe Europese standaard voor veilige en beveiligde parkeerterreinen gaat uit van vier beveiligingsniveaus. Elk volgend niveau bouwt verder op het voorgaande niveau. De namen van de beveiligingsniveaus zijn: brons, zilver, goud en platina (hoogste beveiligingsniveau). Alle beveiligingsniveaus moeten worden gecombineerd met een uniforme set van vereisten voor het basis serviceniveau. De vereisten voor het beveiligings- en serviceniveau worden geaudit door een erkende onafhankelijke derde partij.