Tol20en20kilometerheffing20buitenland-11

Buitenlandse boetes

Vrijwel ieder bedrijf heeft er wel eens mee te maken: buitenlandse boetes. Tijdens een staande houding krijgt de chauffeur, en mogelijk in een later stadium de ondernemer zelf, bij een geconstateerde overtreding te maken met nationale wet- en regelgeving uit het land waarin hij gecontroleerd wordt. Onbekendheid met procedures kan leiden tot vervelende situaties.

TLN Internationaal krijgt dagelijks vragen binnen van leden over de procedure van boetes opgelopen in het buitenland. Vragen over hoe te  handelen bij staande houdingen onderweg of hoe te reageren op boetes die achteraf bij de ondernemer of chauffeur op de mat zijn gevallen. Hoe hiermee om te gaan verschilt per land. Weten waar je aan toe bent en wat je rechten en plichten zijn, kunnen je helpen om erger te voorkomen. Hieronder tref je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met info@tln.nl of telefonisch 088-4567567 met de afdeling internationaal.

Algemeen

Hoe kan ik de hoogte van de boete beperken?
Elk EU lidstaat mag zelf de hoogte van een bekeuring bij een overtreding bepalen. Sommige landen (zoals het VK) kennen daarnaast een ‘’kortingsbeleid’’ waarbij er een lager tarief wordt betaald als de boete na ontvangst per post binnen 14 dagen wordt betaald, waarna het bedrag oploopt naarmate de tijd waarbinnen de bekeuring wordt betaald.
Voor alle landen geldt dat het van belang is om bij een staande houding medewerking te verlenen en respectvol te blijven naar de betreffende handhaver, hoe lastig ook soms. Dit kan uiteindelijk effect hebben op de hoogte van de boete, de duur van de staande houding en de mate waarin er meer gecontroleerd wordt dan waarvoor de chauffeur in eerste instantie is aangehouden.

Voor vertrek:

  • Zorg dat alle documenten in orde zijn.
  • Zorg dat het voertuig technisch in orde is.
  • Zorg dat de juiste regels met betrekking tot maten en gewichten worden gevolgd.

Mocht je op een van deze onderdelen niet weten wat de regelgeving is, raadpleeg dan de landeninformatie op www.tln.nl/landeninformatie, of neem contact op met de afdeling Internationaal.

Kan TLN mij helpen met het opstellen van het bezwaar?
Bezwaar maken is iets wat je in eerste instantie vaak goed zelf kunt doen. Zorg ervoor dat je de juiste papieren meestuurt en dat je een exemplaar in de taal van het betreffende land meestuurt. Voor het laten opstellen van bezwaar adviseert TLN je hiervoor bij te laten staan door jouw verzekeringsmaatschappij, een jurist of een advocaat die verstand heeft van het nationale recht van het betreffende land. Spreek je de taal van het land waar je het bezwaar naar toe stuurt niet, gebruik dan een gratis online vertaler zoals Google Translate of DeepL.

Welke gevolgen heeft een boete in het buitenland voor het ERRU-register?
Na een overtreding die is benoemd in Verordening 2006/403 worden strafpunten toegekend. Dit betreft voornamelijk rij- en rusttijd overtredingen en tachograaf overtredingen, maar ook andere Europese wetgeving zoals maten en gewichten en onderdelen van het Mobility Package zoals cabotage overtredingen. Een zware overtreding leidt tot meer strafpunten dan een lichtere overtreding. Een serious infringement (SI) leidt tot 1 punt, een very serious infringement tot 3 (VSI) en een most serious infringement (MSI) tot 9 punten. Bereikt een vervoerder of vervoersmanager een bepaalde grenswaarde van strafpunten, dan voert de ILT een betrouwbaarheidsonderzoek uit. De grenswaarde is gekoppeld aan het aantal vergunningsbewijzen. De ILT adviseert de NIWO over een te nemen sanctie met een adviesrapport. De NIWO besluit uiteindelijk of het verlies van betrouwbaarheid een te zware sanctie is of niet. De sanctie kan ertoe leiden dat de vergunning van een vervoerder wordt geschorst of ingetrokken, en/of de vakbekwaamheid van de vervoersmanager.

Elke EU-lidstaat is verplicht om over een sanctieregister te beschikken, het ERRU-register. Hierin registreert elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving waar onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sancties voor zijn uitgesproken/ opgelegd aan de vervoersonderneming en vervoersmanagers. Dit betreft ook overtredingen die in andere lidstaten zijn begaan. Een veroordeling of sanctie wordt onherroepelijk wanneer tegen een uitspraak van de rechter of tegen een bestuurlijke boete geen bezwaar of beroep meer open staat.

Meer informatie over het ERRU-register kun je hier nalezen.