Uitleg – stropdas – zaken – contract – Lawyer are providing legal advice to clients.

Transportrecht

Transportrecht gaat over regels die gelden tussen opdrachtgever, vervoerder en ontvanger bij het vervoeren van goederen.

Transportrecht gaat over regels die gelden tussen opdrachtgever, vervoerder en ontvanger bij het vervoeren van goederen. Dit kan over de weg, de zee, het spoor, de lucht of binnenwateren zijn.

Waar gaat het om?

Het vervoeren van goederen gaat bijna altijd goed, maar het kan voorkomen dat er schade aan de lading is of dat een lading veel te laat op de eindbestemming aankomt. In het transportrecht zijn rechten en plichten opgenomen van de opdrachtgever, de vervoerder en de ontvanger. Zo heeft de vervoerder de plicht om goederen zonder beschadiging, verlies of vertraging af te leveren. Als deze plicht wordt geschonden, dan is de vervoerder aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de lading of vertraging in de aflevering. De vervoerder is aansprakelijk tot bepaalde limieten. Bij nationaal wegvervoer is dat €3,40 per kilogram bruto beschadigd gewicht en bij grensoverschrijdend vervoer 8,33 SDR. Vorderingen die te maken hebben met vervoer, verjaren na één jaar.

Visie TLN

TLN probeert bij de totstandkoming van transportrecht invloed uit te oefenen door afspraken te maken met betrokken partijen. Zo heeft TLN samen met onder andere de verladersorganisatie evofenedex de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC) opgesteld. Hierdoor is rekening gehouden met de belangen van zowel vervoerders als verladers. TLN streeft naar afspraken die zo gunstig mogelijk zijn voor de vervoerder.

Wat betekent dit voor jou?

Leden kunnen voor eerstelijns advies over dit onderwerp terecht bij TLN. TLN beschikt daarnaast over meerdere modelcontracten die je kunt gebruiken bij het opstellen van een overeenkomst. In de overeenkomst kun je afwijkende of aanvullende afspraken opnemen. Ook voor eventueel maatwerk kun je contact zoeken met TLN.